Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4991 TC/TCT ngày 14/05/2003 của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu đối với Công ty Rohto

Số hiệu: 4991TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 14/05/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4991 TC/TCT
V/v miễn thuế NK nguyên liệuđối với Công ty Rohto

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2003

 

Kính gửi: Công ty TNHH Rohto Mentholatum (Việt Nam)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 0212-003/RM-BTC ngày 17/12/2002 của Công ty TNHH Rohto Mentholatum (Việt Nam) đề nghị được miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu trong 5 năm đầu sản xuất. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu tại công văn số 1838/VPCP-KTTH ngày 17/4/2003 của Văn Phòng Chính Phủ, trường hợp Công ty TNHH Rohto Mentholatum được cấp giấy phép trước ngày có hiệu lực thi hành quyết định số 176/1999/QĐ-TTg nếu có đủ Điều kiện được hưởng ưu đãi theo qui định tại Quyết định này, được xét miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất trong thời hạn 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất.

Việc thực hiện chế độ miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu để sản xuất được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 40/2000/TT-BTC ngày 25/05/2000 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH Rohto Mentholatum (Việt Nam) biết và thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4991 TC/TCT ngày 14/05/2003 của Bộ Tài chính về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu đối với Công ty Rohto

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.884
DMCA.com Protection Status