Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4844/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu cũ

Số hiệu: 4844/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4844/TCT-PCCS
V/v: Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu cũ

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Tổng cục An ninh

Trả lời công văn số 1030/XNC(P8) ngày 06/12/2006 của Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Tổng cục An ninh về việc đề nghị được tiếp tục sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu cũ; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 4 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí quy định: "Đối với các Biên lai, Vé thu phí, lệ phí đã in theo quy định trước đây được tiếp tục sử dụng hết số lượng đã in đến hết ngày 31/12/2006, kể từ ngày 01/01/2007 trở đi phải thống nhất in, phát hành và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí theo quyết định này".

Trường hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Tổng cục An ninh còn biên lai thu lệ phí xuất nhập cảnh theo mẫu cũ thì được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/12/2006, kể từ ngày 01/01/2007 trở đi sử dụng biên lai thu phí, lệ phí theo mẫu mới quy định tại Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Tổng cục An ninh có nhu cầu tự in biên lai thu lệ phí để thuận lợi cho việc sử dụng thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại phụ lục kèm theo Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC nêu trên gửi Tổng cục Thuế xem xét chấp thuận.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Quản lý xuất nhập cảnh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4844/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu cũ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.303
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192