Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4596/BTC-CĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thái Hùng
Ngày ban hành: 04/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4596/BTC-CĐKT
V/v: Vướng mắc trong hạch toán kế toán

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi: Sở tài chính Đồng Nai

 

Trả lời Công văn số 415/STC-TCDN, ngày 20/3/2007 của Sở Tài chính Đồng Nai về việc vướng mắc trong hạch toán kế toán về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp ở các Tổng công ty (Công ty mẹ) được ghi nhận:

Nợ TK 111, 112

Có TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Nếu tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh thì căn cứ vào quyết định bổ sung nguồn vốn kinh doanh, kế toán ghi:

Nợ TK 418 – Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.

Đơn vị phải mở sổ theo dõi chi tiết tình hình thu và sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị đơn vị trình bày bằng văn bản về Bộ Tài chính để được giải quyết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CĐKT&KT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đặng Thái Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4596/BTC-CĐKT ngày 04/04/2007 của Bộ Tài chính về vướng mắc trong hạch toán kế toán

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.727

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.201.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!