Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4513/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4513/TCT-PCCS
V/v: Bán hóa đơn

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Thiên Lợi Hòa
(Đ/c: Tổ 10, đường Hoàng Diệu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Trả lời công văn số 11/CV-TLH ngày 8/11/2006 của Công ty TNHH thương mại Thiên Lợi Hòa về việc bán hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 143, Điều 144 Bộ luật dân sự.

Trường hợp giám đốc Công ty TNHH thương mại Thiên Lợi Hòa bị bắt giam do bị nghi can sai phạm nhập khẩu hàng nguyên liệu thuốc lá, nhưng không có văn bản của cơ quan chức năng yêu cầu Công ty ngừng hoạt động hoặc niêm phong nguyên liệu, hàng hóa của Công ty và giám đốc đã có giấy ủy quyền cho người khác thay mặt điều hành Công ty (việc ủy quyền có chứng nhận của công chứng nhà nước) thì Công ty tiếp tục được Cục thuế bán hóa đơn để đảm bảo hoạt động bình thường.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Lào Cai;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4513/TCT-PCCS ngày 01/12/2006 của Tổng cục Thuế về việc Bán hóa đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.452

DMCA.com Protection Status
IP: 44.213.60.33
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!