Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4427/TCT-TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 28/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4427/TCT-TS
V/v: cấp phát biên lai thu tiền phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2006

Kính Gửi: Cục Thuế Tỉnh Gia Lai

Trả lời công văn số 1974CT/AC ngày 25/10/2006 của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc cấp phát biên lai thu tiền phạt chậm nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 4.2, Mục I, Phần B Thông tư số 80/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn tập trung, quản lý các Khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước quy định: "Biên lai thu tiền được sử dụng trong trường hợp cơ quan thu được giao nhiệm vụ trực tiếp thu ngân sách nhà nước bằng tiền mặt, thu tiền phạt vi phạm hành chính, hoặc Kho bạc Nhà nước trực tiếp thu đối với một số Khoản phí, lệ phí, thu phạt theo chế độ quy định".

Theo Điểm 2.c công văn số 17103/BTC-TCT ngày 29/12/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý vi phạm chậm nộp bằng chuyển Khoản thì: "Cơ quan Kho bạc nhà nước căn cứ vào ngày Ngân hàng trích chuyển tiền nộp NSNN trên giấy nộp tiền thực hiện tính, thu tiền phạt và cấp biên lai thu tiền phạt chậm nộp cho người sử dụng đất".

Căn cứ các quy định trên Cục thuế tỉnh Gia Lai không cần làm thủ tục ủy nhiệm thu cho Kho bạc nhà nước tỉnh Gia Lai mà Cục thuế thực hiện cấp Biên lai thu tiền (CTT11) cho Kho bạc nhà nước tỉnh Gia Lai. Kho bạc nhà nước tỉnh Gia Lai thực hiện quản lý, cấp phát cho các Kho bạc nhà nước huyện, thị xã, đồng thời thực hiện quyết toán việc sử dụng biên lai thu theo đúng quy định tại Quyết định số 246/2002/TCT/QĐ/AC ngày 21/02/2002 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ in, quản lý, sử dụng biên lai thu thuế, thu phí, lệ phí, tiền phạt.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Gia Lai biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh,

thành phố trực thuộc Trung ương;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4427/TCT-TS ngày 28/11/2006 của Tồng cục Thuế về việc cấp phát biên lai thu tiền phạt chậm nộp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.541

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!