Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 441/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về chứng từ khi thực hiện hỗ trợ đại lý

Số hiệu: 441/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 441/TCT-ĐTNN
V/v: Chứng từ khi thực hiện hỗ trợ đại lý

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty 4 ORANGES

 

Trả lời công văn số 0601/001-TCT ngày 8/1/2006 của Công ty 4 Oranges đề nghị hướng dẫn về chứng từ khi thực hiện hỗ trợ đại lý, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trường hợp Công ty áp dụng chính sách chiết khấu thương mại cho các đại lý theo cách tính giảm trừ vào hàng các Điều Khoản thanh toán thì cũng coi như Công ty chi hưởng khuyến mại bằng tiền và được lập chứng từ chi tiền như hướng dẫn tại công văn số 73/TCT-PCCS ngày 6/1/2005 của Tổng cục Thuế hướng dẫn tập chứng từ đối với các Khoản hỗ trợ chi phí, hỗ trợ tiếp thị, chi thưởng khuyến mại.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty 4 Oranges biết và liên hệ với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Long An;
- Lưu: VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 441/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về chứng từ khi thực hiện hỗ trợ đại lý

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.315
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126