Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc nhận nợ và hoàn trả vốn NSNN của các bên Việt Nam trong xí nghiệp LD với nước ngoài

Số hiệu: 4378-TC/TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 08/12/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4378-TC/TCDN

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4378 TC/TCDN NGÀY 8 THÁNG 12 NĂM 1997 VỀ VIỆC NHẬN NỢ VÀ HOÀN TRẢ VỐN NSNN CỦA CÁC BÊN VIỆT NAM TRONG XÍ NGHIỆP LIÊN DOANH VỚI NƯỚC NGOÀI

Kính gửi:

 

- Các Bộ, và các cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ.
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19-TC/TCDN ngày 9/6/1992 "Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn Ngân sách Nhà ước của các bên Việt Nam trong xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài".

Thi hành Nghị định số 59/CP ngày 3/10/1996 của Chính phủ "Ban hành Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước" và Nghị định số 85/CP ngày 17/12/1996 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất cho thuê đất, Bộ Tài chính đã ban hành một số Thông tư hướng dẫn, trong đó có:

- Thông tư số 75 TC/TCDN ngày 12/11/1996 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp nhà nước.

- Thông tư số 76 TC/TCDN ngày 15/11/1996 hướng dẫn chế độ quản lý doanh thu, chi phí và giá thành sản phẩm, dịch vụ tại doanh nghiệp nhà nước.

- Thông tư số 70 TC/TCDN ngày 5/11/1996 hướng dẫn chế độ phân phối lợi tức sau thuế và quản lý các quỹ của doanh nghiệp nhà nước.

- Thông tư số 33 TC/TCT ngày 13/6/1997 hướng dẫn về chế độ thu sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước.

- Thông tư số 70 TC/QLCS ngày 7/10/1997 hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức trong nước theo quy định tại Nghị định số 85/CP ngày 17/12/1996.

Nội dung các văn bản nói trên đã điều chỉnh các quy định trong Thông tư số 19 TC/TCĐN ngày 9/6/1992 của Bộ Tài chính.

Vấn đề nhận nợ, hoàn trả vốn Ngân sách Nhà nước, nộp tiền thu sử dụng vốn của các bên Việt Nam trong xí nghiệp liên doanh với nước ngoài Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thêm như sau:

1. Tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách (hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước) khi đem góp vốn liên doanh, doanh nghiệp không phải làm thủ tục nhận nợ và hoàn trả ngân sách nhà nước mà chỉ phải nộp tiền thu sử dụng vốn.

2. Tài sản đem góp vốn liên doanh được Hội đồng định giá đánh giá cao hơn hoặc thấp hơn mức vốn ghi trên sổ sách kế toán thì phần chênh lệch được hạch toán tăng hoặc giảm nguồn vốn tương ứng sau khi được cơ quan tài chính phê chuẩn.

3. Phần vốn ngân sách đã tính tiền thu sử dụng vốn ở hoạt động liên doanh thì không tính tiền thu sử dụng vốn ở hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp.

4. Thời điểm tính tiền thu sử dụng vốn góp vốn liên doanh được tính từ ngày chuyển vốn đi liên doanh.

5. Tỷ lệ thu sử dụng vốn áp dụng theo mức từ 0,2% đến 0,5% cho mỗi tháng theo ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp liên doanh quy định tại biểu thu sử dụng vốn kèm theo Thông tư số 33 TC/TCT ngày 13/6/1997, thay cho mức 3% năm như quy định tại Thông tư số 19 TC/TCĐN ngày 9/6/1992 của Bộ Tài chính.

Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các Bộ, Uỷ ban nhân dân các địa phương, các doanh nghiệp nhà nước phản ảnh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc nhận nợ và hoàn trả vốn NSNN của các bên Việt Nam trong xí nghiệp LD với nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.673
DMCA.com Protection Status