Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4320/VPCP-KTTH về việc công khai báo cáo kết quả kiểm toán năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4320/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4320/VPCP-KTTH
V/v công khai kết quả kiểm toán

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Về đề nghị của Kiểm toán Nhà nước tại công văn số 92/KTNN-TH ngày 26 tháng 5 năm 2008, ý kiến Bộ Tài chính tại công văn số 7433/BTC-NSNN ngày 25 tháng 6 năm 2008 về việc công bố công khai báo cáo kết quả kiểm toán năm 2007, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Tổng kiểm toán Nhà nước công bố công khai báo cáo kiểm toán năm 2007 và báo cáo kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước theo đúng quy định của Luật Kiểm toán Nhà nước và pháp luật có liên quan.

Đề nghị Kiểm toán Nhà nước nghiên cứu ý kiến tham gia của Bộ Tài chính tại công văn nói trên để chuẩn xác lại một số nội dung, số liệu cụ thể trong báo cáo trước khi công  bố.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Kiểm toán Nhà nước biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: PL, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4320/VPCP-KTTH về việc công khai báo cáo kết quả kiểm toán năm 2007 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.073
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240