Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4230/TCT-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4230/TCT-TVQT
V/v: thông báo thu hồi hóa đơn

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ, quy định về việc in, phát hành, sử dụng hóa đơn và Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 nêu trên; Tổng cục Thuế thông báo thu hồi hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng như sau:

1/ Thu hồi hóa đơn ký hiệu 02-N và 02-B, do Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 885/1998/QĐ-BTC ngày 16/7/1998, được phát hành theo công văn số 2599TCT/AC ngày 11/7/2002 của Tổng cục Thuế, thuộc mẫu sau:

- 01 GTKT-2LN (Hóa đơn giá trị gia tăng 2 liên nhỏ);

- 02 GTTT-2LN (Hóa đơn bán hàng 2 liên nhỏ).

Hai mẫu hóa đơn có ký hiệu nêu trên hết giá trị sử dụng từ ngày 01/12/2006.

2/ Cục thuế các tỉnh thành phố thông báo cho các tổ chức, cá nhân sử dụng hóa đơn và tiến hành thanh quyết toán, thu hồi, làm thủ tục thanh hủy hóa đơn không còn giá trị nêu trên theo đúng chế độ quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Đại diện TCT tại TP HCM;
- Lưu: VT, TVQT (AC).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4230/TCT-TVQT ngày 14/11/2006 của Tổng cục Thuế về việc thông báo thu hồi hóa đơn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.140

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.13.203
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!