Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4129/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 29/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4129/TC/TCT

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 4129 TC/TCT NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH HẠNG ĐẤT TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Kính gửi : Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện công văn số 145/CP-NN ngày 5-2-2002 của Chính phủ cho phép một số địa phương được điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) trên cơ sở đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước đầu tư lớn về thuỷ lợi, tạo lợi thế cho sản xuất nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu cây trồng, dẫn tới cần điều chỉnh về hạng đất cho phù hợp; để việc điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và phù hợp với hướng dẫn phân hạng đất tại Nghị định số 73/CP ngày 25-10-1993 của Chính phủ, Thông tư số 92 TT/LB ngày 10-11-1993 của Liên Bộ tài chính, Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), Tổng cục quản lý ruộng đất (nay là Tổng cục địa chính) và thực tế đất đai ở các địa phương, Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện như sau:

1- Các trường hợp cần điều chỉnh lại hạng đất tính thuế:

a) Các vùng đất sản xuất nông nghiệp được Nhà nước đầu tư lớn về thuỷ lợi như: xây dựng các hồ chứa nước có hệ thống kênh mương tưới tiêu v.v... tạo ra năng suất cây trồng cao hơn hẳn so với trước đây hoặc đất đã bị xói mòn, bạc màu, Nhà nước chậm đầu tư làm cho năng suất, sản lượng cây trồng giảm xuống quá thấp.

b) Các vùng có sự đầu tư của Nhà nước tạo điều kiện cho việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng tạo ra năng suất, sản lượng hàng hoá cao.

c) Các vùng, các xã giáp ranh có điều kiện về đất đai, cơ cấu cây trồng như nhau nhưng hạng đất tính thuế quá chênh lệch nhau, bất hợp lý; việc xác định hạng đất trước đây thiếu chính xác, nhiều hộ nông dân khiếu nại.

Việc điều chỉnh hạng đất tính thuế phải đảm bảo tránh điều chỉnh hạng đất tràn lan, và phải đảm bảo theo quy định, quy trình phân hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp tại Nghị định số 73/CP ngày 25-10-1993 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 92 TT/LB ngày 10-11-1993 nêu trên.

2- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo ngành Thuế các ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân và Hội đồng tư vấn thuế các cấp thực hiện:

a) Ở những xã phải điều chỉnh lại hạng đất tính thuế cần tổ chức phổ biến về quy trình phân hạng đất để nhân dân hiểu và tham gia góp ý kiến; kết quả dự kiến điều chỉnh lại hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của thôn, ấp phải thông báo và niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã để nhân dân tham gia ý kiến trước khi Uỷ ban nhân dân xã trình Uỷ ban nhân dân huyện và Hội đồng tư vấn thuế huyện xét duỵệt.

b) Sau khi điều chỉnh lại hạng đất, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét duyệt đồng gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. Hạng đất tính thuế điều chỉnh là cơ sở để tính thuế lập sổ thuế từ khi quyết định lại hạng đất có hiệu lực thi hành.

c) Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ V Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về chính sách tài chính - tín dụng "Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong hạn điền đến năm 2010 cho hộ nông dân". Vì vậy, những nơi ảnh hưởng tới việc xác định số thuế sử dụng đất nông nghiệp, nơi thực cần thiết có nhiều vướng mắc, khiếu nại về hạng đất mà chưa giải quyết được cần phải điều chỉnh cho hợp lý thì điều chỉnh kịp thời trong năm 2002, các trường hợp khác xem xét điều chỉnh dần. Việc điều chỉnh phải tiến hành từng bước thận trọng kết hợp với việc tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp của Thủ tướng Chính phủ để việc xác định lại hạng đất tính thuế thực sự có tác dụng khuyến khích nông dân đoàn két, hăng hái sản xuất đạt hiệu quả ngày càng cao.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4129/TC/TCT ngày 29/04/2002 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.502

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!