Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3992/TCT-TCTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 25/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3992/TCT-TCTNN
V/v: phát hành sách "Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ & vừa"

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện quyết định số 48/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 14/09/2006 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, tại Điều 6 quy định: "Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với các ngành có liên quan giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và kiểm tra thực hiện Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ở các đơn vị trên địa bàn quản lý". Qua trao đổi thống nhất, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán – Bộ Tài chính giao cho Tạp chí Thuế làm đầu mối phát hành cuốn sách hướng dẫn "Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa" làm tài liệu cho cơ quan thuế địa phương tập huấn chế độ kế toán mới.

Theo thông báo của Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, hiện nay trên thị trường đã xuất hiện một số đầu sách có tên tương tự với nội dung không chuẩn xác. Vì vậy, trong quá trình triển khai quyết định số 48/2006/QĐ-BTC , cơ quan thuế các cấp chỉ sử dụng sách hướng dẫn "Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa" do Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán phát hành (ở đầu bìa 1 có dòng chữ "BỘ TÀI CHÍNH - VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN". Đề nghị cục thuế các tỉnh, thành phố liên hệ trực tiếp với Tạp chí Thuế (ĐT: 04.9719478, Fax: 04.9721201) để đăng ký số lượng sách cần phát hành cho các đơn vị trên địa bàn khi tập huấn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các đơn vị tổ chức phát hành sẽ được hưởng phí phát hành theo chế độ chung.

Đề nghị đồng chí Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ Tài chính và nội dung hướng dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chế độ kế toán & kiểm toán – BTC;
- Đại diện TCT tại TP HCM;
- Lưu: VT, Tạp chí Thuế.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3992/TCT-TCTNN ngày 25/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc phát hành sách "Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ & vừa"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.088

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!