Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3962/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3962/TCT-PCCS
V/v: Xử lý vi phạm HC hàng hóa vận chuyển trên đường

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đăk Nông

Trả lời công văn số 532/CT-TTr ngày 30/8/2006 của Cục thuế tỉnh Đắk Nông đề nghị hướng dẫn xử lý đối với hành vi vi phạm hành chính vận chuyển hàng hóa trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1- Về vấn đề kiểm tra, xử lý đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường, Tổng cục yêu cầu Cục thuế nghiên cứu kỹ chức năng, nhiệm vụ của Cục thuế theo Quyết định số 189/2003/QĐ-BTC ngày 14/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2- Về chính sách: Tại Điểm 2, Mục III, Phần B Thông tư số 41/2004/TT-BTC ngày 18/5/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn khung tiền phạt từ một đến hai triệu đồng áp dụng: "Đối với hành vi không cung cấp được chứng từ kèm theo hàng hóa; nguyên, vật liệu đang vận chuyển trên đường để chứng minh lô hàng đã nộp thuế hoặc đã được quản lý để thu thuế theo quy định của pháp luật trong thời hạn tối đa 24 giờ tính từ thời Điểm kiểm tra, phát hiện.

Trường hợp quá thời hạn cho phép, cá nhân, tổ chức không cung cấp được chứng từ theo quy định thì không xử phạt theo quy định Điểm này mà xử phạt về hành vi trốn thuế…".

Việc xử phạt đã được hướng dẫn cụ thể tại Điểm 8 công văn số 3200 TCT/PCCS ngày 29/9/2004 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính thuế. Trong đó, thời gian 24 giờ cho phép người vi phạm cung cấp chứng từ chứng minh lô hàng đã nộp thuế hoặc đã quản lý thuế được tính bắt đầu từ giờ tiếp theo giờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết thúc biên bản về việc phát hiện hành vi vi phạm đến khi người vi phạm cung cấp hóa đơn, chứng từ cho cơ quan thuế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3962/TCT-PCCS ngày 24/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc xử lý đối với hành vi vi phạm hành chính vận chuyển hàng hóa trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.636

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!