Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3887/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 xác định quỹ tiền lương của người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 3887/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 17/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3887/LĐTBXH-LĐTL
V/v xác định quỹ tiền lương của người lao động

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam

Trả lời công văn số 281/CV-CT ngày 02/10/2014 của Công ty về việc xác định quỹ tiền lương năm 2013 đối với người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b, Khoản 3 Điều 8 Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì đối với công ty thực hiện nhiệm vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, khi xác định mức tiền lương bình quân thực hiện tương ứng với nhiệm vụ công ích, công ty được thay chỉ tiêu lợi nhuận bằng chỉ tiêu dịch vụ thực hiện. Mức tiền lương bình quân thực hiện của người lao động được xác định bằng mức tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề và điều chỉnh (tăng hoặc giảm) theo mức tăng hoặc giảm năng suất lao động tính theo khối lượng sản phẩm, dịch vụ thực hiện trong năm so với thực hiện của năm trước liền kề. Trường hợp năng suất lao động, khối lượng sản phẩm, dịch vụ bị giới hạn bởi điều kiện, công nghệ sản xuất, kinh doanh dẫn đến năng suất lao động tăng nhưng mức tăng thấp hơn mức tăng chỉ số giá tiêu dùng thực tế trong năm do Tổng cục Thống kê công bố thì mức tăng tiền lương tương ứng với sản phẩm, dịch vụ công ích tối đa không quá mức tăng chỉ số giá tiêu dùng thực tế trong năm.

Công ty Thủy nông Đồng Cam là doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên làm chủ sở hữu, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ công ích (quản lý và khai thác công trình thủy lợi, cung ứng nước tưới, tiêu). Theo quy định trên thì trường hợp Công ty Thủy nông Đồng Cam bị giới hạn bởi điều kiện, công nghệ sản xuất kinh doanh do diện tích tưới, tiêu không thể tăng dẫn đến năng suất lao động tăng nhưng mức tăng thấp hơn mức tăng chỉ số giá tiêu dùng thực tế trong năm do Tổng cục Thống kê công bố thì mức tăng tiền lương bình quân thực hiện tương ứng với sản phẩm, dịch vụ công ích so với mức tiền lương bình quân thực hiện của năm trước liền kề do Công ty xác định nhưng tối đa không quá mức tăng chỉ số giá tiêu dùng thực tế trong năm do Tổng cục Thống kê công bố. Trong trường hợp này, tiền lương của viên chức quản lý được hưởng tối đa bằng mức lương cơ bản quy định tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VÀ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3887/LĐTBXH-LĐTL năm 2014 xác định quỹ tiền lương của người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.907

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172