Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 383/KBNN-KT hướng dẫn kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) do Kho bạc Nhà nước ban hành

Số hiệu: 383/KBNN-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Kho bạc Nhà nước Trung ương Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 383/KBNN-KT
V/v hướng dẫn CĐ KTNN áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Sở Tài chính và KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước

 

Ngày 6/11/2009 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 212/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). Thông tư đã quy định các nội dung cơ bản, có tính nguyên tắc, ít có sự biến động về kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS. Để đảm bảo tính linh hoạt, kịp thời trong quá trình triển khai TABMIS, Thông tư quy định Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các nội dung cụ thể, có tính nghiệp vụ về hạch toán kế toán phù hợp với quy trình nghiệp vụ và thực tế triển khai hệ thống.

Căn cứ Thông tư số 212/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 của Bộ Tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác liên quan đến quản lý Ngân sách và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước, Kho bạc nhà nước hướng dẫn thực hiện một số nội dung cụ thể về kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS, như sau:

1. Bổ sung mới một số mẫu chứng từ kế toán và phương pháp ghi chép, luân chuyển chứng từ kế toán.

2. Danh mục tài khoản kế toán, mục đích, nguyên tắc hạch toán và nội dung, kết cấu của các tài khoản kế toán.

3. Tổng quan về quy trình phân bổ dự toán và phương pháp kế toán dự toán.

4. Phương pháp hạch toán kế toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến Ngân sách nhà nước và nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

(Bốn nội dung nêu trên quy định cụ thể trong Phụ lục kèm theo).

Đề nghị Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Thông tư 212/2009/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS) và hướng dẫn cụ thể tại Công văn này theo các phần nghiệp vụ liên quan đến trách nhiệm được giao.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thực hiện theo hướng dẫn cụ thể phù hợp với yêu cầu quản lý và quy trình nghiệp vụ của hệ thống./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị thuộc KBNN;
- Dự án cải cách TCC;
- Vụ NSNN – BTC;
- Lưu: VT, Vụ KTNN.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Tạ Anh Tuấn

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 383/KBNN-KT hướng dẫn kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS) do Kho bạc Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.729
DMCA.com Protection Status

IP: 34.224.102.60