Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3808/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3808/TCT-PCCS
V/v: Hóa đơn hàng ủy thác xuất khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 773/CT-TTHT ngày 21/9/2006 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa về việc sử dụng hóa đơn hàng ủy thác xuất khẩu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 5.3, Mục IV, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì trường hợp ủy thác xuất khẩu của Công ty đầu tư và phát triển Hà Thanh Bình phải sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau:

- Khi Công ty đầu tư và phát triển Hà Thanh Bình xuất hàng ủy thác xuất khẩu cho Công ty TNHH đá Lam Sơn thì công ty đầu tư và phát triển Hà Thanh Bình sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ làm chứng từ vận chuyển hàng trên đường. Công ty TNHH đá Lam Sơn tiếp tục xuất lô hàng trên ủy thác cho Công ty Tam Moa Ceramics Export để mở tờ khai xuất khẩu thì cũng sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

- Khi hàng hóa đã thực xuất khẩu có xác nhận của cơ quan Hải quan, căn cứ chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực xuất khẩu của Công ty Tam Moa Ceramic Export cung cấp, Công ty đầu tư và phát triển Hà Thanh Bình xuất hóa đơn GTGT cho Công ty TNHH đá Lam Sơn. Công ty TNHH đá Lam Sơn tiếp tục xuất hóa đơn GTGT cho Công ty Tam Moa Ceramics Export. Hóa đơn GTGT là căn cứ để các Công ty kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với lô hàng xuất khẩu nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3808/TCT-PCCS ngày 13/10/2006 của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn hàng ủy thác xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.374

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!