Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 361/KL-THTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong phạm vi toàn quốc

Số hiệu: 361/KL-THTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 31/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 361/KL-THTL
V/v hướng dẫn thực hiện dự án
theo dõi diễn biến rừng ở địa phương.

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2002 

Kính gửi: Chi Cục Kiểm Lâm

Thực hiện Chỉ thị số 32/2000/CT-BNN-KL ngày 27/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong phạm vi toàn quốc. Cục Kiểm lâm với chức năng là cơ quan tham mưu được giao nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật lực lượng Kiểm lâm triển khai thực hiện trong toàn quốc.

Một trong các hạng mục quan trọng của dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp là việc xây dựng cơ sở dữ liệu dựa vào phiếu diện tích 02 của kiểm kê năm 1999 và việc xử lý, lưu trữ bản đồ hiện trạng rừng trên máy tính. Đây là nguồn số liệu cơ bản để Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho UBND tỉnh công bố về hiện trạng rừng của địa phương hàng năm và là nguồn cung cấp thông tin chủ yếu để xây dựng cơ sở dữ liệu Ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cục Kiểm lâm đã ban hành các văn bản chỉ đạo kỹ thuật (công văn 242/KL-THTL ngày 21/5/2001, công văn 695/KL-THTL ngày 24/12/2001) nhằm thực hiện thống nhất trong toàn quốc. Hiện nay vẫn còn một số Chi cục Kiểm lâm chưa thực hiện đúng sự chỉ đạo của Cục Kiểm lâm, chẳng hạn: Xây dựng cơ sở dữ liệu không dựa vào phiếu kiểm kê diện tích 02; Việc tự đặt ra hệ số điều chỉnh để tăng hoặc giảm diện tích các lô rừng nhằm thống nhất số liệu phiếu kiểm kê diện tích 02 với bản đồ chưa được Cục Kiểm lâm chấp nhận.

Để việc triển khai dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp ở địa phương thực sự có hiệu quả và thống nhất trong toàn quốc, yêu cầu Chi cục Kiểm lâm thực hiện đúng chỉ đạo của Cục.

Khi quyết toán các hạng mục của dự án theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp do Chi cục Kiểm lâm thực hiện, phải có thẩm định kỹ thuật của Cục Kiểm lâm.

Nơi nhận:
- Như trên
- UBND tỉnh
- Lưu VT,TH

KT CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

Hà Công Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 361/KL-THTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp trong phạm vi toàn quốc

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.542
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134