Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3517/VKSTC-V15 năm 2016 mở rộng đối tượng dự thi Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp, sơ cấp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 3517/VKSTC-V15 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Tiến Sơn
Ngày ban hành: 31/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3517/VKSTC-V15
V/v mở rộng đối tượng dự thi KSV cao cấp, KSV trung cấp

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương;
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao 1, 2, 3;
- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-VKSTC ngày 26/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về tổ chức thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp ngành Kiểm sát năm 2016; để đảm bảo nguồn dự thi Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, sau khi báo cáo, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Mở rộng đối tượng, tiêu chuẩn, Điều kiện thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp như sau:

- Người dự thi Kiểm sát viên cao cấp là: Kiểm sát viên trung cấp, Điều Tra viên trung cấp, Kiểm tra viên chính, Chuyên viên chính trở lên và có thời gian làm công tác pháp luật từ 15 năm trở lên, có đủ các tiêu chuẩn, Điều kiện theo quy định tại Điều 75 và Điều 79 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị.

- Người dự thi Kiểm sát viên trung cấp là: Kiểm sát viên sơ cấp, Điều tra viên sơ cấp, Kiểm tra viên, Chuyên viên trở lên và có thời gian làm công tác pháp luật từ 10 năm trở lên, có đủ các tiêu chuẩn, Điều kiện theo quy định tại Điều 75 và Điều 78 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

2. Các nội dung khác trong Kế hoạch số 110/KH-VKSTC ngày 26/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ nguyên.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo để Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo VKSNDTC (thay b/c);
- HĐTT, Ban giúp việc HĐTT;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Tiến Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3517/VKSTC-V15 năm 2016 mở rộng đối tượng dự thi Kiểm sát viên cao cấp, trung cấp, sơ cấp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


995
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31