Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3377/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thu hộ tiền hàng giữa các đơn vị chi nhánh hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty

Số hiệu: 3377/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 11/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3377/TCT-PCCS
V/v: Kê khai thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty  TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên

Trả lời công văn số 51/2006/KT-Cty ngày 10/07/2006 của Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên hỏi về việc thu hộ tiền hàng giữa các đơn vị chi nhánh hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2, Mục II, Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:

"Cơ sở kinh doanh hạch toán độc lập và các cơ sở hạch toán phụ thuộc như Công ty, xí nghiệp, nhà máy, chi nhánh, cửa hàng có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài Khoản tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở".

Căn cứ quy định trên, trường hợp Trung tâm thương mại Biti's miền Bắc là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên, có trụ sở tại Thôn D Lộ - Xã Yên Nghĩa - Thị xã Hà Đông, đã đăng ký kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại Chi cục thuế thị xã Hà Đông. Trung tâm đã bán hàng hóa và xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng theo quy định (hóa đơn được cơ quan thuế cấp cho Trung tâm và mang mã số của Trung tâm) thì Trung tâm được kê khai thuế GTGT đối với các hóa đơn GTGT đã xuất cho khách hàng mặc dù trong thời gian đầu Trung tâm ủy quyền cho Chi nhánh Biti's Hà Nội thu hộ tiền hàng. Khi kê khai thuế, trung tâm phải kèm theo bảng kê số hóa đơn GTGT mà Trung tâm xuất cho khách hàng và chứng từ thanh toán tiền hàng của khách hàng vào tài Khoản của Chi nhánh Biti's Hà Nội có xác nhận của cơ quan thuế quản lý trực tiếp và bản cam kết của Chi nhánh Biti's Hà Nội chưa kê khai thuế GTGT đối với số tiền thu hộ Trung tâm.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên biết và chỉ đạo các đơn vị liên quan trong Công ty thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục thuế thị xã Hà Đông;
- Chi cục thuế Đống Đa Hà Nội;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3377/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc thu hộ tiền hàng giữa các đơn vị chi nhánh hạch toán phụ thuộc trực thuộc Công ty

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.795
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213