Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3073/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với khoản thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị

Số hiệu: 3073/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3073/TCT-PCCS
V/v: Chi phí tính thuế TNDN 

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty phát triển KCN Biên Hòa
Số 1 Đường 1, KCN Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, VN.

 

Trả lời công văn số 758/PTKCN-KTTK ngày 3/8/2006 của Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa hỏi về việc xác định chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với Khoản thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 2 Mục IV Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có hướng dẫn: Các Khoản không được tính vào chi phí hợp lý: "Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, chủ hộ cá thể, cá nhân kinh doanh. Thù lao trả chi các sáng lập viên, thành viên của Hội đồng quản trị của các công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần không trực tiếp tham gia Điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ".

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hòa là doanh nghiệp Nhà nước chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ, công ty con nếu có Khoản chi phí thù lao trả cho thành viên của Hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia Điều hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3073/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc xác định chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN đối với khoản thù lao trả cho thành viên Hội đồng quản trị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.401
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125