Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3061/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 06/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3061/TCT-DNNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2005

Kính gửi Tổng công ty thuốc lá Việt Nam.

Trả lời công văn số 194/TLVN-TCKT ngày 1/7/2005 của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam về chi phí khuyến mại sản phẩm thuốc lá Vinataba, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có công văn số 1222 TC/TCDN ngày 16/2/2001 cho phép mức chi tối đa của chi phí khuyến mại, tiếp thị, tiếp tân… sản phẩm thuốc lá Vinataba được xác định theo tỷ lệ (%) quy định đối với khoản chi phí khuyến mại, tiếp thị, tiếp tân… đảm bảo tổng số mức chi về các khoản trên không vượt quá tỷ lệ quy định tính trên tổng chi phí thực tế để sản xuất sản phẩm thuốc lá Vinataba của Tổng công ty.

Theo hướng dẫn trên, kể từ 1/1/2004, đối với các khoản chi khuyến mại, tiếp thị, tiếp tân… sản phẩm thuốc lá Vinataba tại Công ty thương mại thuốc lá thuộc Tổng công ty thực hiện theo nội dung công văn số 1222 TC/TCDN ngày 16/2/2001 của Bộ Tài chính (nêu trên) nhưng mức chi tối đa không vượt quá tỷ lệ quy định tại Điểm 11, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN. Khi xác định mức chi phí khống chế chung 10% của các cơ sở sản xuất thuốc lá có sản xuất thuốc lá Vinataba thì phải loại trừ chi phí của sản phẩm Vinataba.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng công ty thuốc lá Việt Nam biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Cục thuế TP Hồ Chí Minh;
- Cục thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Cục thuế tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DNNN (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn Số 3061/TCT-DNNN ngày 06/09/2005 của Tổng cục thuế về chi phí khuyến mại, tiếp thị, tiếp tân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.897

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!