Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2610TC/HCSN ngày 21/03/2003 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2003

Số hiệu: 2610TC/HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 21/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2610TC/HCSN
V/v Hướng dẫn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2003

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 14 tháng 01 năm 2003 Bộ Khoa học và Công nghệ có công văn số 72/BKHCN-KH về việc hướng dẫn nội dung kế hoạch khoa học, côn nghệ năm 2003 của Bộ/Tổng cục, về việc này, sau khi có ý kiến phản ánh của một số Bộ, cơ quan Trung ương, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 21, 24 của Luật ngân sách Nhà nước hiện hành; Điều 24. 51 Luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi (số 01/2002/QH11 của Quốc hội); Điều 14 Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 5/11/2002 của Chính phủ “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ”  thì Bộ khoa học và công nghệ không có chức năng hướng dẫn  dự toán kinh phí, định mức phân bổ kinh phí cho các Bộ, cơ quan Trung ương. Do vậy, việc Bộ khoa học và Công nghệ ban hành công văn số 72/BKHCN-KH ngày 14/01/2003 hướng dẫn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ cho hoạt động khoa học và công nghệ của các Bộ, cơ quan Trung ương là không phù hợp với thẩm quyền được quy định tại các văn bản nêu trên.

Đề nghị Bộ khoa học và Công nghệ thực hiện đúng các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan Ngang Bộ./.

 

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Công Nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2610TC/HCSN ngày 21/03/2003 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn kinh phí sự nghiệp KHCN năm 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.058

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84