Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 253-TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phan Văn Dĩnh
Ngày ban hành: 01/03/1991 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 253-TC/TCT
Về việc thủ tục kê khai nộp thuế đối với các xí nghiệp quốc doanh

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 1991

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 253TC/TCT NGÀY 01-03-1991 VỀ VIỆC THỦ TỤC KÊ KHAI NỘP THUẾ ĐỐI VỚI CÁC XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH

Kính gửi :

- Các Sở Tài chính
- Các Cục thuế

Trong thời gian qua, nhiều Cục thuế hỏi về việc thực hiện đăng ký về thuế, thủ tục kê khai nộp thuế đối với khu vực kinh tế quốc doanh, Bộ Tài chính hướng dẫn thêm như sau:

1. Kê khai đăng ký về thuế.

Tại Điều 10 Luật thuế doanh thu, Điều 10 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt đã quy định các cơ sở quốc doanh có trách nhiệm kê khai đăng ký về thuế với cơ quan thuế. Bộ Tài chính đã có Thông tư 58TC/TCT ngày 01-12-1990 và Công văn 11-TC/TCT ngày 03-01-1991 hướng dẫn thực hiện. Theo báo cáo của một số địa phương, cho đến nay còn một số cơ sở thuộc một số ngành kinh tế quốc doanh chưa kê khai đăng ký về thuế, cần lưu ý rằng các đơn vị này đã để quá 2 tháng chưa đăng ký theo thời hạn mà Bộ Tài chính đã quy định, vi phạm Luật thuế, cần được xem xét xử lý nghiêm minh và có thể phạt tiền đến 500.000 đồng theo quy định tại điểm Ia Điều 19 của Luật thuế doanh thu.

2. Kê khai nộp thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo quy định tại Điều 10, và Điều 11 của Luật thuế doanh thuĐiều 10, Điều 11 của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt về thủ tục kê khai nộp thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt thì tuỳ theo đặc điểm tình hình kinh doanh và số thuế phát sinh của từng loại cơ sở mà cơ quan thuế địa phương quy định chế độ nộp thuế hàng ngày, 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày hay 1 tháng một lần.

Để đơn giản thủ tục, các xí nghiệp quốc doanh thực hiện chế độ tự nộp thuế, cụ thể việc kê khai nộp thuế như sau:

- Căn cứ vào quy định của cơ quan thuế địa phương, đến kỳ hạn nộp thuế, đơn vị cơ sở dựa vào doanh số thực tế phát sinh và số thuế phải nộp, chủ động làm giấy nộp tiền bằng tiền mặt hoặc giấy nộp tiền bằng chuyển khoản (do cơ quan thuế in) không cần có chữ ký của cơ quan thuế nộp vào Kho bạc Nhà nước. Trường hợp chưa có giấy nộp tiền thì có thể dùng uỷ nhiệm chi để nộp thuế vào ngân sách kịp thời, đúng hạn định;

- Chậm nhất là 5 ngày đầu tháng sau, cơ sở kinh doanh phải kê khai doanh số hoạt động của cả tháng, số thuế tạm nộp trong tháng trong đó số nộp của tháng trước chuyển sang, số nộp cuối tháng này và số thuế còn thiếu. Cán bộ thuế quản lý cơ sở thông qua công tác quản lý thường xuyên, đôn đốc việc tạm nộp từng kỳ, kiểm tra lại tờ khai nộp thuế của cơ sở, ký xác nhận rồi chuyển giao cho bộ phận kế toán có căn cứ lập bộ thuế, ra thông báo số thuế phải nộp trong tháng và số thuế còn thiếu, thuế phải nộp thêm. Nhận được thông báo này, cơ sở kinh doanh làm ngay thủ tục nộp tiếp số thuế còn thiếu vào kho bạc Nhà nước.

- Cuối quý, cuối năm khi quyết toán tình hình SXKD, đồng thời cũng phải quyết toán việc nộp thuế với ngân sách Nhà nước.

Các đơn vị kinh doanh trực thuộc các tổ chức kinh doanh hạch toán toàn ngành, các đơn vị hạch toán phụ thuộc các công ty xí nghiệp hạch toán độc lập hoạt động kinh doanh ở địa bàn nào thì phải đăng ký về thuế vốn cơ quan thuế sở tại nơi hoạt động kinh doanh, và nộp thuế doanh thu-thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định trên.

3. Kê khai nộp thuế lợi tức

- Đối với các tổ chức kinh doanh hàng tháng tập hợp được đầy đủ doanh thu-chi phí, xác định được lợi tức chịu thuế thì kê khai theo đúng mẫu đúng thời hạn quy định của cơ quan thuế, sau khi kiểm tra cơ quan thuế sẽ tính thuế và thông báo số thuế tạm thu.

- Đối với các tổ chức kinh doanh hàng tháng không tập hợp đủ chi phí phát sinh cũng lập tờ khai tạm nộp thuế lợi tức theo doanh thu thực tế còn chi phí tạm tính theo tỷ lệ chi phí trên doanh thu cuối kỳ quyết toán trước, sau khi kiểm tra cơ quan thuế thông báo số thuế tạm nộp.

- Đối với các cơ sở kinh doanh được cơ quan thuế cho tạm nộp hàng tháng theo kế hoạch do đặc thù như: xây dựng, đóng tàu, hoặc do quy mô và phạm vi hoạt động quá rộng thì đến hạn nộp thuế cơ sở chủ động làm giấy nộp tiền bằng tiền mặt, hoặc giấy nộp tiền bằng chuyển khoản (do cơ quan thuế in) không cần có chữ ký của cơ quan thuế nộp vào ngân sách Nhà nước, trường hợp chưa có giấy nộp tiền thì tạm thời nộp bằng uỷ nhiệm chi đảm bảo đúng hạn định. Cuối quý, cuối năm sẽ quyết toán số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Những quy định trên đây áp dụng từ 01-03-1991, những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Phan Văn Dĩnh

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thủ tục kê khai nộp thuế đối với các xí nghiệp quốc doanh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.360

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.87.250.158