Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2433 TCT/NV5 ngày 25/06/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về thời điểm tái đầu tư

Số hiệu: 2433TCT/NV5 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Đình Vu
Ngày ban hành: 25/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2433 TCT/NV5
V/v thời Điểm tái đầu tư

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2002

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thủy tinh Malaya Việt Nam
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 33/MVG/FM đề ngày 24/4/2002 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) thuỷ tinh Malaya Việt Nam về thời Điểm tái đầu tư và quyền chuyển lợi nhuận ra nước ngoài sau khi hết thời gian tái đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp bên nước ngoài trong Công ty TNHH Thuỷ tinh Malaya Việt Nam sử dụng lợi nhuận được chia của năm 1999 để tái đầu tư vào Công ty, thì thời Điểm xác định gian thời bắt đầu tái định cư được tính từ ngày 31/01/2001 là ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép Điều chỉnh số 701/GPĐC 8 chuẩn y  việc dùng lợi nhuận được chia của năm 1999 để tái đầu tư và tăng vốn. Khi hết thời gian tái đầu tư theo quy định, Bên nước ngoài được phép rút phần lợi nhuận tái đầu tư này để chuyển ra nước ngoài hoặc sử dụng vào Mục đích khác theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 08/3/2001 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty sử dụng một phần quỹ dự phòng để tái đầu tư mở rộng sản xuất thì lợi nhuận xác định thời gian bắt đầu tái đầu tư được tính từ ngày 24/9/2001, là ngày Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số 6446/BKH-QLDA cho phép Công ty sử dụng một phần quỹ dự phòng để tái đầu tư mở rộng sản xuất. Căn cứ quy định tại  Điều 56 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ thì Công ty được quyền quyết định việc trích lập và sử dụng các quỹ dự phòng, quỹ phúc lợi, quỹ mở rộng sản xuất... Do vậy, Công ty được quyền chủ động quyết định về thời gian rút phần vốn tái đầu tư này để hoàn nhập trở lại quỹ dự phòng mà không phụ thuộc vào Điều kiện phải tái đầu tư từ 03 (ba) năm trở lên, và được phép sử dụng quỹ dự phòng này theo Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

Trong cả hai trường hợp nêu trên, việc rút phần vốn tái đầu tư không được làm giảm tỷ lệ vốn pháp định xuống dưới mức quy định tại Điều 14 và Điều 23 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ (nghĩa là nếu đã tái đầu tư vào vốn pháp định thì không được rút vốn tái đầu tư này trong suốt thời gian hoạt động được phép còn lại của Công ty).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Thuỷ tinh Malaya Việt Nam được biết, và đề nghị Công ty TNHH Thuỷ tinh Malaya Việt Nam liên hệ trực tiếp với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Vu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2433 TCT/NV5 ngày 25/06/2002 của Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế về thời điểm tái đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.172

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253