Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2394/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Tổng cục hải quan
******

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2394/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý mẫu báo cáo kế toán

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: - Cục Hải quan Đồng Tháp

Trả lời công văn số 374/HQĐT-NV ngày 10/5/2005 của Cục Hải quan Đồng Tháp về việc đề xuất xử lý mẫu báo cáo kế toán: đối với các loại biểu mẫu nếu không có phát sinh số liệu thì thực hiện báo cáo gộp chung bằng văn bản (không theo biểu mẫu); về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Các loại biểu mẫu báo cáo theo chế độ kế toán: trước mắt, yêu cầu đơn vị vẫn thực hiện đúng trình tự báo cáo theo chế độ kế toán hiện hành. Tổng cục Hải quan đang tiến hành rà soát việc thực hiện ở các Hải quan địa phương để sửa đổi, bổ sung và sẽ có hướng dẫn trong thời gian tới.

2/ Các loại biểu mẫu báo cáo theo công văn hướng dẫn như công văn số 2715/TCHQ-KTTT ngày 12/6/2003, công văn số 3489/TCHQ-KTTT ngày 22/7/2003 chủ yếu để phục vụ cho việc tổng hợp, phân tích và đánh giá số liệu, báo cáo Bộ và chỉ đạo Hải quan địa phương tại cơ quan Tổng cục, trường hợp không phát sinh số liệu thì có thể gộp vào 01 bản nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các cột, mục theo hướng dẫn chung.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Tháp được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo TC
- Lưu VP, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An
 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2394/TCHQ-KTTT ngày 20/06/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề xuất xử lý mẫu báo cáo kế toán: đối với các loại biểu mẫu nếu không có phát sinh số liệu thì thực hiện báo cáo gộp chung bằng văn bản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.497

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.31.255