Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2348/TCT-PCCS về khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất của Công ty TNHH INNOVGREEN do Tổng Cục Thuế ban hành.

Số hiệu: 2348/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 15/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2348/TCT-PCCS
V/v: Khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất của Công ty TNHH INNOVGREEN 

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Thanh Hóa

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 02/CV-TU ngày 06/04/2007 của Công ty TNHH INNOVGREEN đề nghị hoàn lại tiền đền bù giải phóng mặt bằng theo quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 17/01/2006 của Chính Phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 08/08/2006 Tổng cục Thuế đã có công văn số 2808/TCT-PCCS hướng dẫn về việc khấu từ tiền bồi thường thiệt hại về đất vào tiền thuê đất. Đề nghị Cục thuế tỉnh Thanh Hóa căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2808/TCT-PCCS nêu trên và thực tế đối với trường hợp của Công ty TNHH INNOVGREEN để xem xét giải quyết cho phù hợp với quy định và hướng dẫn nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo đề Cục thuế tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH INNOVGREEN;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 


Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2348/TCT-PCCS về khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất của Công ty TNHH INNOVGREEN do Tổng Cục Thuế ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.514
DMCA.com Protection Status

IP: 3.228.24.192