Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2172/TCT-TVQT của Tổng Cục Thuế về việc hủy hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản

Số hiệu: 2172/TCT-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 19/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2172/TCT-TVQ
V/v: Hủy hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội 

Trả lời công văn số 6676/CT-AC ngày 05/6/2006 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc hủy hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản; căn cứ Điều 17 Chế độ quản lý ấn chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Cục thuế thành phố Hà Nội được hủy số hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản thu hồi từ các đơn vị sử dụng theo công văn số 4550/CT-AC ngày 25/4/2006 của Cục thuế Hà Nội. Riêng số hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản tồn kho ở cơ quan thuế chưa cấp bán, chưa được hủy.

2/ Mời đại diện các ngành liên quan: Sở Tài chính, Sở Công an tham gia Hội đồng thanh hủy ấn chỉ thuế theo Chế độ quy định.

3/ Sau khi Hội đồng thanh hủy ấn chỉ đã kiểm tra, đối chiếu thực tế các loại ấn chỉ thuế được phép hủy so với bảng kê chi tiết, thực hiện hủy theo một trong hai cách:

- Đốt toàn bộ ấn chỉ thuế được phép hủy dưới sự giám sát của các thành viên trong Hội đồng.

- Xé vụn từng tờ ấn chỉ thuế được phép hủy, trước khi bán cho các cơ sơ sản xuất giấy dưới sự giám sát của các thành viên trong Hội đồng.

Lập đầy đủ biên bản kèm bảng kê chi tiết các loại ấn chỉ thuế thực hủy để lưu giữ, gửi cho các cơ quan có thành viên trong Hội đồng thanh hủy và báo cáo về Tổng cục Thuế theo quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TVQT(AC).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2172/TCT-TVQT của Tổng Cục Thuế về việc hủy hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thủy sản

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.520

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5