Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 21/TCT-TVQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 03/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/TCT-TVQT
V/v: Hủy ấn chỉ thuế không còn giá trị sử dụng

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắc Lắc

Trả lời công văn số 1769/CT-AC ngày 15/12/2005 của Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc về việc hủy các loại ấn chỉ thuế thu hồi không còn giá trị sử dụng, các loại báo soát biên lai hết thời hạn lưu trữ; căn cứ Điều 17 chế độ quản lý ấn chì ban hành kèm theo Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC ngày 13/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Cục thuế tỉnh Đắc Lắc tiến hành rà soát, đối chiếu các loại ấn chỉ thuế thu hồi so với sổ sách kế toán, phát hiện những chênh lệch, xử lý trước khi tiến hành thanh hủy.

2/ Mời đại diện các ngành liên quan: Sở Tài chính, Sở Công an tham gia Hội đồng thanh hủy ấn chỉ thuế theo Chế độ quy định.

3/ Sau khi Hội đồng thanh hủy ấn chỉ thuế đã kiểm tra đối chiếu thực tế các loại ấn chỉ thuế thu hồi đem hủy so với bảng kê chi tiết, cho hủy theo một trong hai cách:

- Đốt toàn bộ ấn chỉ thuế thu hồi dưới sự giám sát của các thành viên trong Hội đồng.

- Xé vụn từng tờ ấn chỉ thuế thu hồi, trước khi bán cho các cơ sở sản xuất giấy dưới sự giám sát của các thành viên trong Hội đồng.

Lập đầy đủ biên bản kèm bảng kê chi tiết các loại ấn chỉ thuế thực hủy để lưu giữ, gửi cho các cơ quan có thành viên trong Hội đồng thanh hủy các báo cáo về Tổng cục Thuế theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Đại diện TCT tại TP.HCM;
- Lưu: VT, TVQT(AC)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 21/TCT-TVQT ngày 03/01/2006 của Tổng Cục Thuế về việc hủy các loại ấn chỉ thuế thu hồi không còn giá trị sử dụng, các loại báo soát biên lai hết thời hạn lưu trữ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.347

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!