Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc xử lý thu nộp và ghi thu, chi chi

Số hiệu: 1973-TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Hồ Tế
Ngày ban hành: 14/12/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1973-TC/TCT
Sề việcxử lý thu nộp và ghi thu, ghi chi

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 1990

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1973-TC/TCT NGÀY 14-12-1991 VỀ VIỆCXỬ LÝ THU NỘP VÀ GHI THU, GHI CHI

Theo báo cáo của các Sở Tài chính, Cục thuế: tình hình thu ngân sách Nhà nước trong những tháng cuối năm gặp khó khăn, do các Bộ, các ngành chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giữ lại các khoản nộp ngân sách Nhà nước để ghi thu, ghi chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản không đúng với tinh thần công văn số 1591 TC/NSNN của Bộ Tài chính.

Để đảm bảo kỷ luật thu nộp và xử lý ghi thu ghi chi vốn xây dựng cơ bản kịp thời; Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc xử lý thu nộp và ghi thu ghi chi như sau:

1. Các Bộ gửi ngay về Bộ Tài chính danh sách các đơn vị thuộc diện xem xét ghi thu, ghi chi trong phạm vi kế hoạch đã được duyệt 1990; để Bộ Tài chính có căn cứ làm thủ tục ghi thu, ghi chi theo nguyên tắc:

- Chỉ ghi thu ghi chi cho trong cùng một đơn vị hoặc trong cùng một Tổng Công ty, Liên hiệp xí nghiệp, xí nghiệp hạch toán toàn ngành với điều kiện: có kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trong kế hoạch năm 1990 và có số thu phát sinh phải nộp ngân sách Nhà nước.

- Về chi xây dựng cơ bản chưa được cấp phải được 2 bên A - B xác nhận và xác nhận của Ngân hàng đầu tư xây dựng; về thu còn tồn đọng phải có sự xác nhận của Cục thuế địa phương.

2. Các Cục thuế chỉ cho phép các đơn vị được giữ lại các khoản nộp ngân sách Nhà nước khi có thông báo chính thức của Bộ Tài chính về việc ghi thu ghi chi cho các đơn vị.

Đối với các đơn vị không có kế hoạch cấp phát vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 1990, yêu cầu khẩn trương nộp vào ngân sách Nhà nước theo chế độ quy định.

3. Đối với các khoản tích luỹ mà ngân sách địa phương được hưởng tỉ lệ điều tiết: Thu quốc doanh, lợi nhuận... theo quy định tại Nghị quyết 186 HĐBT ngày 27-11-1989 được ghi thu ghi chi, các Sở Tài chính, Cục thuế tổng hợp báo cáo về Bộ để xử lý cấp lại cho ngân sách địa phương.

Đề nghị các Bộ, các Cục thuế hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo tinh thần trên, đảm bảo việc ghi thu ghi chi cho đơn vị, đồng thời đôn đốc các đơn vị nộp đúng, nộp đủ và kịp thời các khoản thu vào ngân sách Nhà nước.

 

Hồ Tế

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc xử lý thu nộp và ghi thu, chi chi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.998
DMCA.com Protection Status