Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1934TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1934 TCT/ĐTNN
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty TNHH Rau Nhà Xanh
- Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

Trả lời công văn số 16/CV/2005 đề ngày 14/01/2005 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Rau Nhà Xanh về khấu hao tài sản là nhà nghỉ của công nhân khi hết ca và nhà ở của chuyên gia nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 06, Chuẩn mực số 03 (ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính); Điểm 1, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 và Điểm 1.2.b, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, thì doanh nghiệp chỉ được tính vào chi phí hợp lý phần trích khấu hao của tài sản cố định (TSCĐ) sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và chỉ được kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với việc mua hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT.

Do vậy, trường hợp Công ty TNHH Rau Nhà Xanh xây dựng nhà tập thể cho công nhân nghỉ ca và cho chuyên gia nước ngoài ở (bao gồm cả chi phí mua vật dụng sinh hoạt, nấu ăn) thì không được tính khấu hao nhà và chi phí mua vật dụng này vào chi phí hợp lý.

Phần thuế GTGT đầu vào phát sinh trong quá trình xây dựng nhà tập thể nêu trên không được kê khai khấu trừ và không được tính vào chi phí hợp lý, mà phải tính vào giá trị của công trình (tính vào nguyên giá của tài sản cố định).

Khi thanh lý các tài sản này, nếu thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì Công ty phải kê khai, tính và nộp thuế GTGT (đầu ra) theo quy định tại thời điểm thanh lý, nhượng bán nhưng không xử lý thuế GTGT đầu vào vì số thuế GTGT đầu vào này đã được tính vào giá trị của công trình.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Rau Nhà Xanh và Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP (HC), DTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1934 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về khấu hao tài sản là nhà nghỉ của công nhân khi hết ca và nhà ở của chuyên gia nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.186

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.224
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!