Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1809TCT/PC-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 13/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1809 TCT/PC-CS

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

Trả lời Công văn số 1544 CT/THĐT ngày 13/5/2005 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu hỏi về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán: Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điều 21 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán không quy định thẩm quyền xử phạt của cán bộ thuế, thanh tra thuế đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Vì vậy, trong khi Chính phủ chưa có quy định khác thì cán bộ thuế thi hành công vụ phát hiện đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán nhưng không dẫn đến trốn thuế thì phải lập hồ sơ trình thủ trưởng cơ quan phụ trách làm thủ tục chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP và tại Khoản 3, Điều 42 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 để xử lý; Trường hợp hành vi vi phạm về kế toán dẫn đến kê khai thiếu thuế thì xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế theo quy định tại Nghị định số 100/2004/ND-CP.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
-Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW
- Lưu: VP (HC), PCCS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1809 TCT/PC-CS

Hanoi, June 13, 2005

 

OFFICIAL LETTER

ON SANCTIONING OF ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN THE ACCOUNTING DOMAIN

To: The Tax Department of Ba Ria-Vung Tau province

In reply to Official Letter No. 1544 CT-THDT of May 13, 2005, of the Tax Department of Ba Ria-Vung Tau province, inquiring about the competence to sanction administrative violations in the accounting domain, the General Department of Taxation gives the following opinion:

Article 21 of the Government's Decree No. 185/2004/ND-CP of November 4, 2004, on sanctioning of administrative violations in the accounting domain, does not stipulate tax officers' or tax inspectors' competence to sanction administrative violations in the accounting domain.

Therefore, until it is otherwise stipulated by the Government, tax officers on duty who detect subjects that commit administrative violations in the accounting domain, not resulting in tax evasion, must make dossiers thereon and submit them to heads of their managing agencies in order to carry out the procedures for reference of the cases to agencies with administrative violation-sanctioning competence specified in Article 21 of Decree No. 185/2004/ND-CP and Clause 3, Article 42 of the 2002 Ordinance on Handling of Administrative Violations, for handling. Accounting-related violations leading to tax under-declaration shall be subject to administrative sanctions in the tax domain according to the provisions of Decree No. 100/2004/ND-CP.

The General Department of Taxation hereby notifies the Tax Department of Ba Ria-Vung Tau province thereof for implementation.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Duy Khuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1809TCT/PC-CS ngày 13/06/2005 về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.405

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!