Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ theo chương trình quản lý TSCĐ.

Số hiệu: 1804/TC-QLCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Đức Phong
Ngày ban hành: 06/03/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1804/TC-QLCS
Về việc báo cáo tình hình tăng giảm tscđ theo chương trình quản lý tscđ

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1804/TC/QLCS NGÀY 6 THÁNG 03 NĂM 2001 VỀ VIỆC BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ THEO CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ TSCĐ

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành và tổ chức ở Trung ương
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Kết quả tổng kiêm kê TSCĐ ngày 01/01/1998 theo Quyết định 466/TTg ngày 02/07/1997 của Thủ tướng Chính phủ đã được Bộ Tài chính lưu trữ, quản lý bằng chương trình quản lý TSCĐ. Bộ Tài chính đã hướng dẫn sử dụng chương trình này cho tất cả các Bộ, ngành và địa phương (trừ Bộ Lao động Thương binh Xã hội, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Tuyên Quang) dùng để nhập tăng giảm TSCĐ hàng năm của các cơ quan đơn vị HCSN thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành và địa phương, phục vụ cho công tác quản lý tài sản công và góp phần thực hiện Chỉ thị số 58CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Từ năm 1999 đến nay, nhiều Bộ, ngành và địa phương đã áp dụng chương trình Quản lý TSCĐ khu vục HCSN để cập nhật kịp thời tình hình biến động TSCĐ của toàn ngành và địa phương báo cáo cho Bộ Tài chính. Song cũng còn một số Bộ, ngành và địa phương chưa triển khai chương trình này để quản lý tài sản do Bộ, ngành và địa phương quản lý. Để đẩy mạnh ứng dụng tin học và phát triển công nghệ thông tin phục vụ cho quản lý tài sản công; đồng thời giúp cho Nhà nước nắm bắt kịp thời tình hình biến động của tài sản công trong khu vực HCSN, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành và địa phương chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

1. Tổ chức hướng dẫn để các cơ quan HCSN thuộc phạm vi quản lý lập báo cáo tăng giảm TSCĐ trong năm 2000 bằng chương trình Quản lý TSCĐ để tổng hợp chung về tăng giảm TSCĐ của toàn ngành, địa phương.

Những đơn vị HCSN chưa có điều kiện áp dụng chương trình Quản lý TSCĐ (do chưa có máy vi tính) thì đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp của đơn vị này phải nhập số liệu thay để báo cáo.

2. Các Bộ, ngành và địa phương tổng hợp tình hình tăng giảm TSCĐ của toàn ngành và địa phương gửi về Bộ Tài chính gồm các nội dung sau:

- Biểu báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ năm 2000 (in theo mẫu trong chương trình) kèm theo đĩa mềm số liệu tăng giảm TSCĐ.

- Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất trước ngày 30/03/2001.

Bộ Tài chính mong Thủ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tổ chức đoàn thể ở Trung ương và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị HCSN và các cơ quan chức năng thuộc phạm vi quản lý thực hiện tốt báo cáo tăng giảm tài sản cố định của ngành, địa phương theo quy định trên.

 

Phạm Đức Phong

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ theo chương trình quản lý TSCĐ.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.930
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.227.92