Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 17174/BTC-KBNN năm 2013 hướng dẫn rà soát, xử lý giao dịch dở dang trên TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 17174/BTC-KBNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 12/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17174/BTC-KBNN
V/v: Hướng dẫn rà soát, xử lý giao dịch dở dang trên TABMIS

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Ngành triển khai vận hành TABMIS;
- Sở Tài chính và Kho bạc nhà nước các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước;

Theo quy trình công việc trên hệ thống TABMIS, để thực hiện được các chức năng khóa sổ kế toán và quyết toán, ngân sách hàng năm trên hệ thống TABMIS, các đơn vị cần kiểm tra, xử lý tất cả các giao dịch dở dang trong năm, đảm bảo tất cả các giao dịch được phê duyệt và kết sổ thành công, phục vụ công tác khóa sổ quyết toán cuối năm 2013. Nhằm giúp các đơn vị chủ động trong xử lý công việc, Bộ Tài chính (Ban triển khai TABMIS) hướng dẫn các đơn vị vận hành hệ thống TABMIS một số nội dung như sau:

- Các đơn vị cần thực hiện đúng và đầy đủ quy trình xử lý cuối ngày, cuối tháng trên hệ thống TABMIS để xử lý kịp thời các giao dịch dở dang, tránh trường hợp để công việc xử lý giao dịch dở dang dồn vào thời điểm cuối năm, làm ảnh hưởng đến hiệu năng của hệ thống TABMIS.

- Trong giai đoạn chuẩn bị khóa sổ cuối năm, để hỗ trợ các đơn vị trong việc xử lý nhanh các giao dịch dở dang, Ban triển khai TABMIS hỗ trợ kết xuất các giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS sang hệ thống hỗ trợ tra cứu giao dịch dở dang để các đơn vị khai thác sử dụng tra cứu nhanh thông tin. Việc kết xuất này được thực hiện theo tần suất hàng ngày vào ban đêm. Các giao dịch dở dang được kết xuất từ hệ thống TABMIS có ngày tạo trước thời điểm kết xuất 02 ngày, từ thời điểm tuần cuối tháng 12 đến hết thời điểm khóa sổ, các giao dịch sẽ được kết xuất có ngày tạo trước ngày kết xuất số liệu 01 ngày.

Địa chỉ truy cập chương trình tiện ích tra cứu giao dịch dở dang: http://tracuugddd.tabmis.btc:81

- Nội dung hướng dẫn xử lý giao dịch dở dang trên hệ thống TABMIS và hướng dẫn sử dụng chương trình tiện ích tra cứu giao dịch dở dang đã được gửi: Sở Tài chính và KBNN tại Công văn số 17086/BTC-KBNN ngày 07/12/2012; Các bộ, ngành triển khai TABMIS tại Công văn số 16862/BTC-KBNN ngày 05/12/2012. Đối với các Bộ, ngành tham gia triển khai vận hành trực tuyến TABMIS từ năm 2013, Ban triển khai TABMIS hướng dẫn bổ sung nội dung xử lý các giao dịch dở dang và hướng dẫn sử dụng chương trình tiện ích tra cứu giao dịch dở dang tại Phụ lục kèm theo.

- Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp hỗ trợ từ xa đối với hoạt động rà soát đối chiếu số liệu và xử lý giao dịch dở dang khóa sổ cuối năm, Ban triển khai TABMIS đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phân công cán bộ đầu mối xử lý công việc của đơn vị như sau:

+ Đối với các Bộ, ngành triển khai TABMIS: Lãnh đạo Vụ/ Cục quản lý Tài chính kế hoạch;

+ Đối với các đơn vị KBNN cấp tỉnh: Kế toán trưởng;

+ Đối với Sở Tài chính: Trưởng phòng Quản lý ngân sách;

- Các đơn vị cần hoàn tất việc xử lý giao dịch dở dang còn tồn tại trên hệ thống TABMIS trước thời gian thực hiện công tác khóa sổ cuối năm thời điểm 31/12 và thời điểm 31/1. Mọi nhu cầu hỗ trợ trong quá trình thực hiện, đề nghị phản ánh theo kênh hỗ trợ từ xa (helpdesk) để được phối hợp xử lý theo các địa chỉ sau đây: hotrotabmis@vst.gov. vn; hotrotabmis@mof.gov.vn.

Đề nghị các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị tổ chức thực hiện các nội dung hướng dẫn trong công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị phản ánh kịp thời về Ban triển khai TABMIS để được hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BTK TABMIS;
- Cục TH&TK;
- KBNN (CNTT, KTNN, KSC);
- BQLDA CCQLTCC;
- Nhà thầu ITO (p/h);
- Lưu: VT, KBNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đại Trí
Phó Trưởng ban Triển khai TABMIS

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17174/BTC-KBNN năm 2013 hướng dẫn rà soát, xử lý giao dịch dở dang trên TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.693

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70