Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1613a/BTC-CĐKT 2018 hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán

Số hiệu: 1613a/BTC-CĐKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Tuyết Nhung
Ngày ban hành: 08/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1613a/BTC-CĐKT
V/v Về chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2018

Kính gửi:

Công ty kiểm toán Xây dựng
Địa chỉ: Nam Sơn 2, Xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng

Bộ Tài chính nhận được công văn số 645/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ chuyển phiếu hỏi của Công ty Kiểm toán xây dựng hỏi về hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán, sau khi nghiên cứu, Bộ Tài chính có ý kiến trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: Chi nhánh, là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Theo quy định tại Điều 31 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011:

“1. Điều kiện để chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán được kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

a) Doanh nghiệp kim toán có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kim toán theo quy định tại Điều 21 của Luật này;

b) Chi nhánh có ít nht hai kiểm toán viên hành nghề, trong đó có Giám đốc chi nhánh. Hai kiểm toán viên hành nghề không được đng thời là kim toán viên đăng ký hành nghề tại trụ sở chính hoặc chi nhánh khác của doanh nghiệp kim toán.

c) Được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính.

2. Chi nhánh của doanh nghiệp kiểm toán không bảo đảm điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này sau ba tháng liên tục thì bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kim toán.

3. Trường hợp doanh nghiệp kim toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kim toán thì các chi nhánh của doanh nghiệp kim toán đó cũng bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kim toán.”

Như vậy, căn cứ các quy định trên:

1. Chi nhánh doanh nghiệp kim toán bảo đảm đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định tại Điều 31 Luật Kiểm toán độc lập thì được phép kinh doanh dịch vụ kiểm toán dưới sự ủy quyền của doanh nghiệp kiểm toán.

2. Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư, được tham gia các gói thầu nếu được sự ủy quyền của doanh nghiệp kiểm toán.

3. Về ký báo cáo kiểm toán: Theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/03/2011: “Báo cáo kiểm toán phải có chữ ký của kiểm toán viên hành nghề do doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh, doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam giao phụ trách cuộc kim toán và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán hoặc người được ủy quyn bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật. Người được ủy quyn bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật phải là kim toán viên hành nghề”.

Theo đó các kiểm toán viên hành nghề tại chi nhánh nếu đảm bảo các yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật Kiểm toán độc lập nêu trên đây được ký báo cáo kiểm toán.

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Tài chính, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Công ty Kiểm toán Xây dựng (Nam Sơn 2, Xã An Thọ, Huyện An Lão, Hải Phòng)
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, Vụ CĐKT. (7)

TL. B TRƯỞNG
KT. V TRƯỞNG VỤ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Tuyết Nhung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1613a/BTC-CĐKT ngày 08/02/2018 về chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.117

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!