Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 14048/BTC-THTK năm 2014 cung cấp phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA6.0 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14048/BTC-THTK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 03/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14048/BTC-THTK
V/v cung cấp phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA6.0

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/07/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về thúc đẩy ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, trong thời gian qua Bộ Tài chính đã triển khai nhiều chương trình ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ thống nhất trong công tác quản , điều hành, quyết toán và báo cáo ngân sách nhà nước, như: phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp (IMAS), phần mềm Quản lý tài sản công (QLTSNN), phần mềm Kế toán ngân sách xã (KTXA) để kết nối đồng bộ với chương trình quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS). Riêng đối với phần mềm Kế toán ngân sách xã được Bộ Tài chính xây dựng nhằm hỗ trợ cơ quan tài chính cp xã, phường, thị trấn trong công tác kế toán và lập báo cáo tài chính ngân sách theo chế độ quy định.

Đ nâng cao hơn nữa các tính năng, tiện ích của phần mềm cũng như đáp ứng kịp thời với những thay đổi của chế độ kế toán, Bộ Tài chính đã hoàn thành nâng cấp phần mềm KTXA từ phiên bản KTXA5.5 lên phiên bản KTXA6.0 trên nền tảng công nghệ mới. Ngày 24/09/2014, Bộ Tài chính (Cục Tin học và Thống kê tài chính) đã có công văn số 13483/BTC-THTK gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung cấp miễn phí bản quyền phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA6.0.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp trong việc chỉ đạo Sở Tài chính liên hệ với Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính tổ chức triển khai phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA6.0 nêu trên.

Bộ Tài chính xin thông báo để Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết và phối hợp thực hiện đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ NSNN;
-
Lưu VT, THTK (131 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 14048/BTC-THTK năm 2014 cung cấp phần mềm Kế toán ngân sách xã KTXA6.0 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.332

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125