Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13897/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung kế hoạch năm 2003

Số hiệu: 13897/TC/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Văn Ninh
Ngày ban hành: 19/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13897/TC/ĐT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 13897 TC/ĐT NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC CẤP VỐN ĐẦU TƯ XDCB BỔ SUNG KẾ HOẠCH NĂM 2002

Kính gửi:

 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể, Tổng công ty 91.
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 25/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển năm 2002, Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cấp vốn đầu tư XDCB bổ sung kế hoạch năm 2002 như sau:

1. Căn cứ chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư XDCB năm 2002 được giao tại Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 25/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 7569 BKH/TH ngày 29/11/2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể, Tổng công ty 91 (sau đây gọi chung là các bộ) và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND các tỉnh) thông báo kế hoạch bổ sung cho từng dự án đảm bảo các nguyên tắc đã được quy định tại các văn bản nêu trên như sau:

- Đảm bảo đúng danh mục dự án và tổng mức vốn của từng dự án theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Các dự án được bố trí trong kế hoạch bổ sung phải đảm bảo đủ thủ tục đầu tư và xây dựng theo quy định hiện hành.

- Không sử dụng nguồn vốn bổ sung này để thanh toán cho khối lượng nợ của các năm trước.

Thời gian triển khai kế hoạch và gửi cho Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất là ngày 31/12/2002 để theo dõi và làm căn cứ thanh toán vốn.

2. Nguồn vốn bổ sung kế hoạch năm 2002 chỉ thanh toán cho khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đến hết ngày 31/3/2003; thời hạn thanh toán đến hết ngày 30/4/2003.

3. Đối với các dự án thuộc các Bộ quản lý, Bộ Tài chính chuyển vốn sang Kho bạc nhà nước để thanh toán; đối với các dự án thuộc các tỉnh quản lý, Bộ Tài chính cấp bổ sung có mục tiêu cho các tỉnh. Các tỉnh chuyển vốn sang Kho bạc Nhà nước để thanh toán cho các dự án. Nguồn vốn cấp bổ sung kế hoạch năm 2002 được quyết toán vào niên độ ngân sách năm 2002.

Đối với các dự án đã được Bộ Tài chính cấp tạm ứng vốn trước khi có chỉ tiêu bổ sung, Bộ Tài chính thực hiện thu hồi vào chỉ tiêu nêu trên.

Đề nghị các Bộ và UBND các tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh, không để ách tắc trong việc cấp vốn đầu tư bổ sung kế hoạch năm 2002.

 

Vũ Văn Ninh

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13897/TC/ĐT của Bộ Tài chính về việc cấp vốn đầu tư xây dựng cơ bản bổ sung kế hoạch năm 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.888
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240