Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1323TC/TCT ngày 14/02/2003 của Bộ Tài chính về việc ghi thu, ghi chi thuế nhập khẩu đối với vật tư xây dựng nhà máy đạm Phú Mỹ

Số hiệu: 1323TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 14/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1323TC/TCT
V/v ghi thu, ghi chi thuế nhập khẩu đối với vật tư xây dựng nhà máy đạm Phú Mỹ

Hà Nội, ngày 14 tháng 2 năm 2003

 

Kính gửi: Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1212/CP-KTTH ngày 4/10/2002 của Chính phủ: cho phép ghi thu, ghi chi Ngân sách Nhà nước số tiền thuế nhập khẩu đối với vật tư nhập khẩu thộc loại trong nước chưa sản xuất được để đầu tư xây dựng Nhà máy đạm Phú Mỹ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Khi làm thủ tục nhập khẩu vật tư để thực hiện dự án xây dựng Nhà máy đạm Phú Mỹ, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (hoặc đơn vị Tổng công ty dầu khí Việt Nam uỷ quyền) mở tờ khai riêng theo từng loại:

- Số thuế nhập khẩu phải nộp đối với vật tư nhập khẩu thuộc loại trong nước đã sản xuất được;

- Số thuế nhập khẩu được ghi thu, ghi chi đối với vật tư nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.

Việc xác định vật tư nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được căn cứ vào Quyết định số 227/2001/QĐ-BKH ngày 17/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Danh mục các vật tư trong nước đã sản xuất được.

Cơ quan Hải quan nơi Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (hoặc đơn vị Tổng công ty dầu khí Việt Nam uỷ quyền) làm thủ tục nhập khẩu có trách nhiệm kiểm tra, xác định và ban hành thông báo thuế riêng biệt đối với số thuế nhập khẩu phải nộp, số thuế nhập khẩu được ghi thu, ghi chi NSNN.

2. Số thuế nhập khẩu đối với vật tư nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN như hướng dẫn dưới đây:

Ngay sau khi nhận được thông báo thuế của cơ quan hải quan nơi nhập khẩu, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (hoặc đơn vị Tổng công ty dầu khí Việt Nam uỷ quyền) gửi hồ sơ đề nghị ghi thu, ghi Ngân sách Nhà nước đến Bộ Tài chính (Vụ đầu tư), bao gồm:

- Công văn đề nghị của Tổng công ty Dầu khí Việt Nam (hoặc đơn vị Tổng công ty dầu khí Việt Nam uỷ quyền), ghi rõ: số lượng, chủng loại, giá trị hàng hoá nhập khẩu, số thuế nhập khẩu theo thông báo thuế đề nghị ghi thu, ghi chi.

- Hợp đồng nhập khẩu hoặc uỷ thác nhập khẩu hàng hoá (bản sao có đóng dấu và chữ ký xác nhận của đại diện có thẩm quyền). Trường hợp một hợp đồng nhập khẩu phải ghi thu, ghi chi nhiều lần thì chỉ xuất trình lần đầu tiên.

- Tờ khai hàng hoá nhập khẩu (bản sao có đóng dấu và chữ ký xác nhận của đại diện có thẩm quyền).

- Thông báo nộp thuế của cơ quan hải quan.

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính thực hiện ghi thu thuế nhập khẩu và ghi chi đầu tư xây dựng cơ bản cho Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Số thuế nhập khẩu ghi thu, ghi chi hạch toán là vốn NSNN cấp cho Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.

Căn cứ lệnh thu Ngân sách của Bộ Tài chính gửi cho cơ quan hải quan, cơ quan hải quan thực hiện thanh khoản số thuế nhập khẩu được phép ghi thu, ghi chi.

Trường hợp trong quá trình đầu tư, Tổng công ty dầu khí Việt Nam đã nộp thuế nhập khẩu đối với vật tư nhập khẩu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được thì không thực hiện ghi thu, ghi chi như hướng dẫn tại công văn này.

Công văn này thay thế cho nội dung tạm hoãn nộp thuế nhập khẩu đối với vật tư nhập khẩu của dự án Nhà máy đạm Phú Mỹ nêu tạ công văn 7831 TC/TCT ngày 17/7/2002 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các đơn vị được biết và tổ chức thực hiện./.

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1323TC/TCT ngày 14/02/2003 của Bộ Tài chính về việc ghi thu, ghi chi thuế nhập khẩu đối với vật tư xây dựng nhà máy đạm Phú Mỹ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.212

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.57.84