Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 13027/BTC-KBNN năm 2013 hướng dẫn sử dụng hòm thư hỗ trợ TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 13027/BTC-KBNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Tạ Anh Tuấn
Ngày ban hành: 30/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13027/BTC-KBNN
V/v hướng dẫn sử dụng hòm thư hỗ trợ TABMIS

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, Ngành tham gia vận hành TABMIS;
- Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động thương binh và xã hội,
- Sở Nông nghiệp và PTNT - TP Hà Nội;

Theo nội dung hợp đồng dự án TABMIS, Nhà thầu IBM sẽ hết trách nhiệm hỗ trợ hệ thống TABMIS kể từ ngày 01/10/2013, và do đó hòm thư tabmisvn@.vn.ibm.com cũng hết hiệu lực sử dụng kể từ ngày này. Vì vậy, Bộ Tài chính (Ban triển khai TABMIS) hướng dẫn các đơn vị sử dụng hòm thư hỗ trợ TABMIS kể từ ngày 01/10/2013 như sau:

- Đối với các yêu cầu hỗ trợ liên quan đến chức năng hệ thống TABMIS: các đơn vị gửi đồng thời về các hòm thư hotrotabmis@vst.gov.vn và hotrotabmis@mof.gov.vn.

- Đối với các yêu cầu hỗ trợ liên quan đến thiết lập hệ thống, cấp mới, thu hồi, điều chỉnh vị trí, điều chỉnh luồng phê duyệt của tài khoản TABMIS và thiết lập thông tin chung nhà cung cấp: các đơn vị gửi trước bản mềm (file) công văn về hòm thư hotrocntt@.vst.gov.vn để phối hợp rà soát xử lý kịp thời, đồng thời gửi bản giấy qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng Hỗ trợ CNTT - Cục CNTT - Kho bạc Nhà nước - Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Ban triển khai TABMIS thông báo để các đơn vị phối hợp, tổ chức thực hiện. Mọi vướng mắc xin liên hệ theo các số điện thoại: 04.62764300 (máy lẻ 88384, 88403, 88171) để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BTK TABMIS;
- Vụ NSNN, Vụ KHTC, Vụ TCNH, Vụ HCSN, Vụ ĐT, Cục QLN&TCĐN, Cục TCDN, Cục TH&TKTC;
- KBNN (Vụ KTNN, Vụ KSC, Vụ TVQT, Vụ THPC, SGD);
- BQLDA CCQLTCC;
- Lưu: VT, KBNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Tạ Anh Tuấn
Phó Trưởng Ban triển khai TABMIS

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 13027/BTC-KBNN năm 2013 hướng dẫn sử dụng hòm thư hỗ trợ TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.938
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236