Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 12725/TC-VP ngày 04/12/2003 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính

Số hiệu: 12725/TC-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đinh Văn Nhã
Ngày ban hành: 04/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12725/TC-VP
V/v đính chính thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:   Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; do sơ suất tại một số biểu mẫu Phụ Lục số 6, Bộ Tài chính xin đính chính như sau:

- Tại biểu số 24 - Phụ lục số 6, quy định: “Tỉnh (thành phố): ........” nay sửa thành: “Huyện (quận, thị xã, thành phố): .........”.

- Tại biểu số 34 - Phụ lục 6, quy định: “(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp)” nay sửa thành: “(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp)”.

Bộ Tài chính xin đính chính để Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Ban, ngành liên quan và các chính quyền địa phương cấp dưới tổ chức thực hiện./. 

 

 

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Văn Nhã

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 12725/TC-VP ngày 04/12/2003 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.447
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41