Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1223/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 28/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1223/BTC-ĐT
V/v hướng dẫn bổ sung về thanh toán vốn đầu tư theo Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 7/01/2008.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, Tổng công ty 91, cơ quan trung ương các đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 7/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, Bộ Tài chính hướng dẫn công tác thanh toán cho các dự án đầu tư xây dựng công trình được phê duyệt trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ có hiệu lực thi hành nhưng chưa triển khai thực hiện hoặc đang thực hiện như sau:

1. Về tài liệu cơ sở:

- Đối với các dự án thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ (gồm cả các dự án được duyệt trước thời điểm Nghị định số 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực nhưng được người quyết định đầu tư có văn bản cho phép thực hiện quản lý chi phí xây dựng công trình theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP), tài liệu cơ sở theo quy định tại Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính.

- Đối với các dự án thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ: ngoài tài liệu cơ sở quy định tại Thông tư số 130/2007/TT-BTC có thêm tổng dự toán và Quyết định phê duyệt tổng dự toán.

2. Về nguyên tắc kiểm soát, thanh toán, hồ sơ tài liệu khi thanh toán:

- Quan hệ thanh toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thông qua hợp đồng; việc thực hiện cơ chế tạm ứng vốn, thanh toán vốn theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 hay theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ được thực hiện theo quy định và được thể hiện cụ thể trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.

- Về quan hệ thanh hệ thanh toán giữa chủ đầu tư với Kho bạc nhà nước:

+ Đối với các dự án thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ:

Nguyên tắc, nội dung kiểm soát thanh toán, hồ sơ tài liệu khi thanh toán: thực hiện theo quy định của Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính.

+ Đối với các dự án (bao gồm cả những gói thầu, những hợp đồng mới triển khai thực hiện sau NĐ 99/2007/NĐ-CP có hiệu lực) nếu thực hiện quản lý chi phí theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ: Nguyên tắc, nội dung kiểm soát thanh toán, hồ sơ tài liệu khi thanh toán thực hiện theo quy định của Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007. Mức tạm ứng, thu hồi tạm ứng do người quyết định đầu tư quyết định và được quy định cụ thể trong hợp đồng.

Quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Kho bạc nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, ĐT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công nghiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1223/BTC-ĐT ngày 28/01/2008 về việc hướng dẫn bổ sung về thanh toán vốn đầu tư theo Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 7/01/2008 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.547

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!