Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 122-TC/VP năm 1999 đính chính Thông tư 188/1998/TT-BTC hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 122-TC/VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sĩ Danh
Ngày ban hành: 19/05/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 122-TC/VP
Về việc đính chính thông tư số 188/1998/tt-btc ngày 30 tháng 12 năm 1998 của bộ tài chính

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 122/TC/VP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1999 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 188/1998/TT-BTC NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 1998 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước
- Văn phòng Chính phủ
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Viện kiểm soát nhân dân tối cao
- Toà án nhân dân tối cao
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể
- Ban Tài chính quản trị Trung ương
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Sở Tài chính - Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Do sơ xuất trong khâu ấn loát, Bộ Tài chính xin thông báo đính chính lại việc quy định thời điểm công bố công khai ngân sách nhà nước do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn công bố tại phần IV Thông tư 188/1998/TT-BTC ngày 30/12/1998 của Bộ Tài chính như sau:

Nội dung in sai: "Chậm nhất sau 30 ngày Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn có nghị quyết về quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách".

Xin đính chính sửa lại như sau: "Chậm nhất sau 15 ngày Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn có nghị quyết về quyết định dự toán, phê chuẩn quyết toán ngân sách".

 

Phạm Sĩ Danh

(Đã ký)

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 122-TC/VP năm 1999 đính chính Thông tư 188/1998/TT-BTC hướng dẫn quy chế công khai tài chính về ngân sách Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.247
DMCA.com Protection Status