Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 12195 TC/TCT ngày 12/11/2002 của Bộ Tài chính về việc thuế TNCN nộp thừa

Số hiệu: 12195 TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 12/11/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 12195 TC/TCT
V/v: thuế TNCN nộp thừa

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2002

 

Kính gửi:

- Công ty liên doanh BP Petco Trách nhiệm hữu hạn
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh
- Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh

 

Bộ Tài chính nhận được văn thư đề ngày 21/8/2002 của Công ty liên doanh BP Petco Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) về việc Công ty đã nộp thừa thuế thu nhập cá nhân do Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh hạch toán tài khoản. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ vào Giấy nộp tiền vào NSNN bằng chuyển khoảng số 009375 ngày 14/01/1999 của Công ty liên doanh BP Petco TNHH (bản sao)  và Giấy xác nhận của Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh ngày 26/10/2000, thì Công ty liên doanh BP Petco TNHH đã nộp thế thu nhập cá nhân cho cán bộ, công nhân viên tháng 12/1998 và Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh và ngày 20/01/1999 Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh đã hạch toán nhầm vào tài khoản số 920.02.00.0001 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Số nộp nói trên Cục Hải quan  thành phố Hồ Chí Minh xác nhận tại Biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu số 008067 ngày 20/01/1999 (do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh không kiểm tra đã ra Biên lai thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu này).

Để kịp thời giải quyết số thuế nộp thừa của Công ty, đề nghị Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xác định lại số thuế đã hạch toán nhầm vào số thu thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu. Trên cơ sở đó cho Công ty được bù trừ số thuế đã nộp quá nói trên vào số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu các kỳ tiếp theo theo đề nghị của Công ty tại văn bản số 92/BP-KT ngày 27/10/2000.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty liên doanh BP Petco TNHH, Kho  bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 12195 TC/TCT ngày 12/11/2002 của Bộ Tài chính về việc thuế TNCN nộp thừa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.911
DMCA.com Protection Status