Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1170/ TCHQ-GSQL ngày 20/3/2003 của Bộ Tài chính về việc mở tờ khai XNK tại chỗ sản phẩm gia công

Số hiệu: 1170/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 20/03/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1170/ TCHQ-GSQL
V/v mở tờ khai XNK tại chỗ sản phẩm gia công

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian gần đây, Tổng Cục Hải quan nhận được văn bản của một số doanh nghiệp phản ánh về việc Cục Hải quan một số tỉnh, thành phố thực hiện không thống nhất về đối tượng, điều kiện áp dụng xuất nhập khẩu tại chỗ theo Quyết định số 153/2002/QĐ-BTC ngày 17/12/2002 của Bộ Tài chính nên gây khó khăn cho việc làm thủ tục hải quan đối với sản phẩm gia công xuất nhập khẩu tại chỗ. Tiếp thu ý kiến nêu trên của doanh nghiệp, Tổng Cục Hải quan thống nhất thực hiện như sau:

1. Đối tượng, điều kiện áp dụng xuất nhập khẩu tại chỗ theo Quyết định số 153/2002/QĐ-BTC ngày 17/12/2002 đã được qui định cụ thể tại điểm 2, mục I bản Qui định ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Đối với xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công:

- Điều kiện xuất nhập khẩu tại chỗ sản phẩm gia công thực hiện theo quy định tại Nghị định số 44/2001/NĐ-CP ngày 2/8/2001 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ; Thông tư số 20/2001/TT-BTM ngày 17/8/2001 của Bộ Thương mại.

- Thủ tục Hải quan vẫn thực hiện theo qui định tại Thông tư 07/2000/TT-TCHQ này 2/11/2000 của Tổng Cục Hải quan cho đến khi có văn bản mới thay thế Thông tư này (tờ khai hải quan sử dụng mẫu tờ khai HQ/2002-XK đối với sản xuất tại chỗ; mẫu tờ khai HQ/2002-NK đối với nhập khẩu tại chỗ).

Nhận được văn bản này, yêu cầu lãnh đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện thống nhất. Nếu có vướng mắc, yêu cầu báo cáo và đề xuất ý kiến giải quyết gửi Tổng cục để xin chỉ đạo./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1170/ TCHQ-GSQL ngày 20/3/2003 của Bộ Tài chính về việc mở tờ khai XNK tại chỗ sản phẩm gia công

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.041

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211