Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1139/KTNN-PC 2017 khảo sát lập kế hoạch kiểm toán

Số hiệu: 1139/KTNN-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Lê Anh Dũng
Ngày ban hành: 29/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1139/KTNN-PC
V/v khảo sát, lập kế hoạch kim toán năm 2017

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: UBND các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Kon Tum, Trà Vinh và Quảng Trị

Căn cứ đề nghị của Đại sứ quán Ai - len tại Công thư 05/7/2017 về việc kiểm toán Dự án các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc Chương trình 135-II năm 2015 của 09 tỉnh, gồm: Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Kon Tum, Trà Vinh và Quảng Trị;

Thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-KTNN ngày 22/08/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước kế hoạch kim toán bổ sung năm 2017;

Đ phục vụ cho việc lập kế hoạch kiểm toán dự kiến thời gian triển khai kiểm toán trong tháng 9/2017. Kim toán nhà nước đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin liên quan đến Chương trình 135- II năm 2015 (nguồn Chính phủ Alien tài trợ) tại 9 tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Kon Tum, Trà Vinh và Quảng Trị, đồng thời chỉ đạo các ch đầu tư cung cấp thông tin chi tiết về tình hình, số liệu và các tài liệu có liên quan (Phụ lục s 01/KSDA kèm Công văn).

Tài liệu Quý cơ quan chỉ đạo cung cấp cho Kim toán nhà nước đề nghị gửi về Vụ Pháp chế (đ/c Lại Xuân Nghị, Trưởng phòng Phòng Thẩm định 1, số điện thoại 0982.444.488), địa chỉ 111 Trần Duy Hương, Cầu Giấy, Hà Nội trước ngày 08 tháng 9 năm 2017.

Kim toán nhà nước xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý cơ quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên:
-
Ủy ban Dân tộc:
- Phó T
ổng KTNN Cao Tấn Khng;
- Vụ trưởng Vụ Pháp chế;
- Đại sứ quán Chính phủ Ai - len;
- Lưu: VT.

TL. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Q. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
Lê Anh Dũng

 

 

Phụ lục số 01/KSDA

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

NỘI DUNG KHẢO SÁT KIỂM TOÁN

Chương trình 135 - II ngun vn Chính phủ ailen tài trợ, niên đ tài khóa 2015 (thực hiện trong năm 2016, 2017)
(Kèm theo Công văn số 1139/KTNN-PC ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Kim toán nhà nước)

1. Hồ , tài liệu gửi kèm theo báo cáo

- Quyết định phân bố nguồn vốn đầu tư

- Quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế k thuật (theo từng dự án)

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư, quyết định điều chỉnh bổ sung (nếu có);

- Các quyết định phê duyệt: dự toán, tổng dự toán, kế hoạch đu thầu;

- Quyết định thành lập Ban QLDA;

- Các kết luận của thanh tra, kim toán (nếu có).

2. Tình hình nguồn vốn

- Tổng nguồn đã được b trí cho chương trình

- S tiền đã giải ngân

- S tiền đã về tại tài khoản tại Kho bạc:

- Giá trị vốn đầu tư thực hiện theo từng dự án

- Tình hình phê duyệt Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

3. Tình hình kim toán, thanh tra, kiểm tra nội b

- Các cuộc kim toán của KTNN; các đợt thanh tra của các cơ quan thanh tra; các cuộc kiểm tra nội bộ ...đã thực hiện hoặc đã có kế hoạch thực hiện tại dự án (ghi rõ theo từng dự án).

- Kết luận về kết quả kim toán, thanh tra, kiểm tra nội bộ; Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kim toán, thanh tra và kiểm tra nội bộ.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1139/KTNN-PC về khảo sát, lập kế hoạch kiểm toán ngày 29/08/2017 do Kiểm toán nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


693

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!