Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 11238 TC/ĐT ngày 29/10/2003 của Bộ Tài chính về việc cấp phát thanh toán vốn đầu tư XDCB năm 2003

Số hiệu: 11238TC/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 29/10/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11238 TC/ĐT
V/v cấp phát thanh toán vốn  đầu tư XDCB năm 2003

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
 - Tổng công ty 91, cơ quan trung ương các đoàn thể
 - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Quyết định số 181/2002/QĐ-TTg ngày 23/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2003, Nghị quyết số 02.2003.NQ-CP ngày 17/01/2003 của Chính phủ về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003, Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về việc cấp phát thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2003 như sau:

1. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch đầu tư XDCB năm 2003 do Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 181/2002/QĐ-TTg ngày 23/12/2002 và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao theo uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 84/2002/QĐ-BKH ngày 23/12/2002, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng công ty 91, cơ quan trung ương các đoàn thể (sau đây gọi chung là các Bộ) và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND các tỉnh) thực hiện Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 06/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2003; đồng thời rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch của các dự án để điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án không thực hiện hết cho các dự án cần thiết, cấp bách và dự án có khả năng thực hiện vượt kế hoạch nhưng thiếu vốn. Việc điều hoà, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2003 kết thúc chậm nhất là vào ngày 31/12/2003.

2. Các Bộ và UBND các tỉnh có biện pháp chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy mạnh tiến độ thi công xây dựng; khi có khối lượng hoàn thành cần tiến hành nghiệm thu để được cấp vốn thanh toán ngay, tránh tình trạng thanh toán dồn vào cuối năm. Ngành Tài chính đảm bảo vốn  kịp thời để cấp cho các dự án đã được bố trí kế hoạch năm 2003.

3. Vốn ngân sách thuộc kế hoạch 2003 chỉ cấp phát thanh toán cho khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đến hết ngày 31/12/2003, thời hạn thanh toán đến hết 31/01/2004.

Đề nghị Bộ và UBND các tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện và phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong việc cấp phát thanh toán vốn đầu tư XDCB kế hoạch năm 2003./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 11238 TC/ĐT ngày 29/10/2003 của Bộ Tài chính về việc cấp phát thanh toán vốn đầu tư XDCB năm 2003

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.028
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250