Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1082/KTNN-TH năm 2017 về xử lý vướng mắc trong áp dụng mẫu biểu tổng hợp, theo dõi, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1082/KTNN-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 15/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1082/KTNN-TH
V/v xử lý vướng mắc trong áp dụng mẫu biểu tổng hợp, theo dõi, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Các KTNN chuyên ngành, khu vực

Trong quá trình thực hiện Quy định về theo dõi, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-KTNN ngày 14/12/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước, việc phát hành báo cáo kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán, tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2016 đã phát sinh vướng mắc trong việc áp dụng mẫu biểu theo dõi, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán. Nguyên nhân do các BCKT được phát hành năm 2016 áp dụng theo 2 hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán; cụ thể: Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012; và Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Công văn số 751/KTNN-CĐ ngày 30/6/2016 về việc áp dụng thí điểm hệ thống mẫu biểu Hồ sơ kiểm toán (sau được hoàn thiện, ban hành chính thức kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016). Mặt khác, do phần mềm tổng hợp kiến nghị kiểm toán về xử lý tài chính hiện nay vẫn theo hệ thống mẫu biểu cũ (Quyết định số 1223/QĐ-KTNN ngày 06/7/2012), chưa điều chỉnh theo hệ thống mẫu biểu của Quyết định 06/2016/QĐ-KTNN ; nên thực tế kết quả kiến nghị xử lý tài chính tại Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2016 vừa qua trình Quốc hội được kết xuất từ phần mềm vẫn theo hệ thống mẫu biểu cũ. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện kết luận kiến nghị kiểm toán năm 2016 của ngành.

Để khắc phục vướng mắc trên, Kiểm toán nhà nước hướng dẫn các đơn vị như sau:

1. Về việc phát hành Báo cáo kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2016:

- Đối với các cuộc kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN tại các BCKT phát hành theo hệ thống mẫu biểu Hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28/3/2012 (khi chưa áp dụng thí điểm theo Công văn số 751/KTNN-CĐ ngày 30/6/2016): Trường hợp vướng mắc khi áp dụng các phụ biểu về kết quả thực hiện kiến nghị tài chính ban hành kèm theo Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN thì được áp dụng các phụ biểu về kết quả thực hiện kiến nghị tài chính ban hành kèm theo Quyết định 1223/QĐ-KTNN .

- Đối với các cuộc kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán của KTNN tại các BCKT phát hành theo Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán ban hành kèm theo Công văn số 751/KTNN-CĐ ngày 30/6/2016 về việc áp dụng thí điểm hệ thống mẫu biểu Hồ sơ kiểm toán (sau được hoàn thiện, ban hành chính thức kèm theo Quyết định số 06/2016/QĐ-KTNN ngày 02/11/2016): Áp dụng hệ thống mẫu biểu Báo cáo kiểm tra theo Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN .

2. Về việc tổng hợp, theo dõi về số liệu thực hiện kiến nghị kiểm toán về xử lý tài chính:

- Đối với việc tổng hợp, theo dõi về số liệu thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2016 và kiến nghị kiểm toán các năm trước chưa thực hiện: Tiếp tục áp dụng các phụ biểu tổng hợp kết quả thực hiện kiến nghị tài chính ban hành kèm theo Quyết định 1223/QĐ-KTNN ; theo dõi việc thực hiện kiến nghị tương ứng với các chỉ tiêu và số liệu đã được tổng hợp trong Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm của ngành.

- Đối với việc tổng hợp, theo dõi về số liệu thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2017 trở về sau: Áp dụng theo mẫu biểu ban hành kèm theo Quyết định 07/2016/QĐ-KTNN .

Ngoài các nội dung được hướng dẫn trên, việc theo dõi, kiểm tra thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của KTNN được thực hiện theo đúng Quyết định số 07/2016/QĐ-KTNN ngày 14/12/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị có vướng mắc phản ảnh về Vụ Tổng hợp để tham mưu, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, giải quyết/.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các Vụ: TH, PC, CĐ&KSCLKT;
- Thanh tra KTNN;
- Trung tâm Tin học;
- Văn phòng KTNN;
- Lưu: VT.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1082/KTNN-TH năm 2017 về xử lý vướng mắc trong áp dụng mẫu biểu tổng hợp, theo dõi, kiểm tra thực hiện kiến nghị kiểm toán do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


143
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122