Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 10783/BTC-NSNN năm 2014 hướng dẫn hạch toán kinh phí chi nộp ngân sách cấp trên do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 10783/BTC-NSNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đào Xuân Tuế
Ngày ban hành: 05/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10783/BTC-NSNN
V/v Hướng dẫn hạch toán kinh phí chi nộp ngân sách cấp trên

Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh

Về đề nghị hướng dẫn hạch toán chi ngân sách tại công văn số 2462/STC-KHNS ngày 11/7/2014 của Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo công văn số 2462/STC-KHNS nêu trên, khi chuyển nhiệm vụ chi từ cấp huyện về cấp tỉnh, địa phương không điều chỉnh tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu cho ngân sách cấp huyện; ngân sách cấp huyện nộp về ngân sách cấp tỉnh khoản kinh phí bố trí cho các đơn vị chuyển từ cấp huyện về cấp tỉnh, Do vậy, đây là khoản chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách, không liên quan chi bổ sung từ ngân sách cấp trên cho cấp dưới. Do đó, theo quy định của Mục lục NSNN hiện hành, khi huyện chi nộp ngân sách cấp tỉnh, thì hạch toán vào chương 760 (Các quan hệ khác của ngân sách); khoản 369 (quan hệ tài chính khác); tiểu mục 7701 (chi hoàn trả các khoản phát sinh trong năm); Ngân sách cấp tỉnh hạch toán thu: Chương 560 (Các quan hệ khác của ngân sách); khoản 369 (quan hệ tài chính khác); tiểu mục 4701 (thu từ các khoản hoàn trả phát sinh trong năm).

Trên cơ sở đó, việc hạch toán tại Kho bạc nhà nước như sau:

- Tại KBNN huyện thực hiện:

Căn cứ Lệnh chi tiền chuyển nộp ngân sách tỉnh do cơ quan tài chính cấp huyện chuyển sang KBNN (ghi chi tiết Mục lục ngân sách), kế toán ghi:

Nợ TK 8313 (Chương 760, Khoản 369, Tiểu mục 7701)

Có TK 3853

- Tại KBNN tỉnh thực hiện:

Căn cứ Lệnh chuyển Có kiêm chứng từ phục hồi, kế toán ghi:

Nợ TK 3856

Có TK 7111 (Chương 560, Khoản 369, Tiểu mục 4701).

Bộ Tài chính trả lời để Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh biết và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc nhà nước trung ương;
- Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, Vụ NSNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Xuân Tuế

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10783/BTC-NSNN năm 2014 hướng dẫn hạch toán kinh phí chi nộp ngân sách cấp trên do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.558

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224