Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9946/VPCP-KTN năm 2015 thực hiện Dự án về tổ chức hệ thống kiểm soát giao thông đường bộ, xây dựng các trạm Cảnh sát giao thông trên quốc lộ trọng điểm, trạm Cảnh sát giao thông cửa ô các thành phố trực thuộc Trung ương (Dự án 1 thuộc Đề án 334) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 9946/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 26/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9946/VPCP-KTN
V/v thực hiện Dự án về tổ chức hệ thống kiểm soát giao thông đường bộ, xây dựng các trạm CSGT trên quốc lộ trọng điểm, trạm CSGT cửa ô các thành phố trực thuộc Trung ương (Dự án 1 thuộc Đề án 334)

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Công an.

Về đề nghị của Bộ Công an (văn bản số 2039/BCA-C67 ngày 17 tháng 9 năm 2015) và ý kiến của các Bộ: Tài chính (văn bản số 14509/BTC-V1 ngày 16 tháng 10 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (văn bn số 8503/BKHĐT-QPAN ngày 28 tháng 10 năm 2015), Giao thông vận tải (văn bản số 13139/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2015) đối với việc thực hiện Dự án về tổ chức hệ thống kiểm soát giao thông đường bộ, xây dựng các trạm Cảnh sát giao thông trên quốc lộ trọng điểm, trạm Cảnh sát giao thông cửa ô các thành phố trực thuộc Trung ương (Dự án 1 thuộc Đề án 334), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Công an rà soát, tính toán lại số lượng trạm Cnh sát giao thông cần xây dựng và tổng mức đầu tư của Dự án 1 thuộc Đề án "Tăng cường biên chế, trang thiết bị và đào tạo cho lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ" được phê duyệt tại Quyết định số 334/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Th tướng Chính ph.

2. Bộ Công an nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; thực hiện thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Dự án 1 thuộc Đề án nêu trên theo đúng quy định của Luật Đầu tư công; phối hp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp Dự án trên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Công an theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC;
- Lưu: VT, KTN (3) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9946/VPCP-KTN năm 2015 thực hiện Dự án về tổ chức hệ thống kiểm soát giao thông đường bộ, xây dựng các trạm Cảnh sát giao thông trên quốc lộ trọng điểm, trạm Cảnh sát giao thông cửa ô các thành phố trực thuộc Trung ương (Dự án 1 thuộc Đề án 334) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.527

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.76.98