Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9672/BGTVT-KCHT năm 2013 về kết nối tín hiệu đường bộ với tín hiệu đường sắt tại các đường ngang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 9672/BGTVT-KCHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 16/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9672/BGTVT-KCHT
V/v: Kết nối tín hiệu đường bộ với tín hiệu đường sắt tại các đường ngang.

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tnh, thành ph: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Qung Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nng, Quảng Nam, Qung Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

 

Để đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, Bộ GTVT đã có các Văn bản số 1040/BGTVT-KCHT ngày 01/02/2013, Văn bản số 1668/BGTVT-KCHT ngày 01/3/2013, Văn bản số 3993/BGTVT-KCHT ngày 07/5/2013 yêu cầu Tổng công ty ĐSVN thực hiện việc kết nối hệ thống thông tin, tín hiệu đường sắt với hệ thống tín hiệu đường bộ đảm bảo tín hiệu đường bộ, đường sắt hiển thị thống nhất, đồng bộ tại các đường ngang và lắp đặt điện thoại hỗ trợ tại các chốt gác do địa phương cảnh giới để đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Để thuận lợi trong quá trình phối hợp triển khai, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan lắp đặt đường dây cáp từ tủ điều khiển đèn tín hiệu đường sắt đến vị trí đặt tủ điều khiển của tín hiệu đường bộ tại khu vực đường ngang và có trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng đường dây cáp kết nối nêu trên; lắp đặt và duy tu, bảo dưỡng đường dây điện thoại tại các chốt gác do địa phương cảnh giới để đảm bảo an toàn giao thông. Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế hàng năm.

2. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan quản lý đường bộ chủ động phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt sở tại để thông báo vị trí tủ điều khiển tín hiệu đường bộ tại khu vực đường ngang và thực hiện kết nối đường dây cáp tín hiệu đường sắt vào tủ điều khiển tín hiệu đường bộ; điều chỉnh các pha đèn tín hiệu đường bộ thuộc phạm vi quản lý để đảm bảo tín hiệu đường bộ, đường sắt hiển thị thống nhất và phù hợp với tình hình giao thông thực tế tại khu vực đường ngang; tạo điều kiện, cấp phép thi công cho đơn vị quản lý đường sắt sở tại để thi công, lắp đặt đường cáp tín hiệu kết nối nêu trên. Đối với các lối đi dân sinh có nguy cơ mất an toàn giao thông cao, cần tổ chức người cảnh giới theo Quy chế phối hợp đã được ký kết giữa Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành phố trong việc đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt cùng mức giữa đường bộ và đường sắt.

3. Giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện việc kết nối tín hiệu đường bộ, đường sắt nêu tại mục 2 tại các điểm giao cắt giữa đường sắt với các tuyến quốc lộ để đảm bảo an toàn giao thông.

Bộ GTVT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chủ động phối hợp trong việc đảm bảo an toàn giao thông tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban ATGT, Sở GTVT các tỉnh, TP:
Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng;
-
Cục Đường sắt Việt Nam;
- Lưu VT, KCHT(3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9672/BGTVT-KCHT năm 2013 về kết nối tín hiệu đường bộ với tín hiệu đường sắt tại các đường ngang do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.784

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149