Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 956/TTg-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: ***
Ngày ban hành: 13/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 956/TTG-NC
v/v: quản lý sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2005

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, công tác quản lý việc lắp đặt, sử dụng tín hiệu còi, đèn của xe ưu tiên ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật, các vi phạm phổ biến là: tùy tiện lắp đặt và sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên; xe ưu tiên nhưng lắp đặt tín hiệu còi, đèn ưu tiên không đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ; nhiều trường hợp xe ưu tiên khi lưu thông trên đường đã lạm dụng tín hiệu còi, đèn ưu tiên, sử dụng cả trong trường hợp không đi làm nhiệm vụ khẩn cấp. Đặc biệt là tình trạng nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh các thiết bị còi, đèn ưu tiên diễn ra công khai ở nhiều địa phương trong cả nước (đặc biệt là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), có trường hợp bọn tội phạm đã lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý đã tự lắp còi, đèn ưu tiên để sử dụng hoạt động phạm pháp.

Để chấm dứt tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Tiến hành kiểm tra rà soát lại những phương tiện thuộc thẩm quyền quản lý về việc lắp đặt, sử dụng còi, đèn ưu tiên bảo đảm tuân thủ các quy định tại Khoản 1 Điều 20 Luật Giao thông đường bộ và các Điều 9, 10, 11, 12, 13 và 14 chương III Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Luật Giao thông đường bộ. Nếu phát hiện có vi phạm phải tháo gỡ, thu hồi và xử lý nghiêm khắc cán bộ và cơ quan vi phạm.

2. Bộ Công an quy định và hướng dẫn thống nhất quản lý việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh có Điều kiện các loại thiết bị tín hiệu ưu tiên và việc lắp đặt, sử dụng tín hiệu ưu tiên của các phương tiện giao thông được ưu tiên theo luật định; chỉ đạo thực hiện việc kiểm soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm việc sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên không đúng quy định. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể về tiêu chuẩn còi, đèn của xe ưu tiên.

3. Bộ Công an theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ ./.

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP : BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu : VT, NC (3b). A.141

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 956/TTg-NC ngày 13/07/2005 v/vquản lý, sử dụng tín hiệu của xe ưu tiên do Thủ tướng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.854

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!