Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 89/VPCP-KTN xử lý thanh thải xác tàu Lady Belinda bị chìm tại sông Soài Rạp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 89/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 06/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 89/VPCP-KTN
V/v xử lý thanh thải xác tàu Lady Belinda bị chìm tại sông Soài Rạp

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Tư pháp, Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8364/BGTVT-VT ngày 26 tháng 11 năm 2009) và ý kiến Bộ Tư pháp (văn bản số 4426/BTP-PLQT ngày 24 tháng 12 năm 2009); Bộ Tài chính (văn bản số 18186/BTC-QLCS ngày 25 tháng 12 năm 2009) về việc xử lý thanh thải xác tàu Lady Belinda bị chìm tại sông Soài Rạp, thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Để bảo đảm an toàn giao thông hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam và Công ty Trục vớt Cứu hộ Việt Nam thực hiện việc trục vớt tàu Lady Belinda bị chìm tại sông Soài Rạp, thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của Nghị định số 18/2006/NĐ-CP ngày 10 tháng 2 năm 2006 của Chính phủ về xử lý tài sản chìm đắm ở biển; đồng thời rà soát kỹ các thủ tục pháp lý để xác lập quyền sở hữu xác tàu Lady Belinda theo quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế.

- Đồng ý với ý kiến Bộ Tài chính về chi phí trục vớt được thanh toán theo quy định tại Nghị định số 96/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- UBND TP HCM;
- Các Bộ: QP, CA;
- Cục Hàng hải VN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; Cổng TTĐT;
- Các Vụ: KTTH, PL, NC;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 89/VPCP-KTN ngày 06/01/2010 xử lý thanh thải xác tàu Lady Belinda bị chìm tại sông Soài Rạp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.939

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248